Dziś są imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Wybierz język:
 15-10-2013 15:56

Zakończone inwestycje

 • 03-03-2010 07:54

  Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacji w miejscowości Korfantów

  W dniu 26 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna i Skarbnik Gminy Maria Zawadzka podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korfantów” ze środków UE w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Gospodarki wodno-ściekowej dla I naboru wniosków w 2009r.

  Czytaj dalej
 • DSC07935.jpeg
  25-11-2014 11:59

  Renowacja korfantowskiej mogiły zakończona

  W dniu 21 listopada 2014 roku zostały zakończone prace na cmentarzu parafialnym w Korfantowie pn. Renowacja korfantowskiej mogiły zbiorowej Polaków zamordowanych przez hitlerowców w obozie POLENLAGER w czasie II wojny Światowej wraz z zagospodarowaniem  terenu przyległego.

  Czytaj dalej
 • DSC06490.jpeg
  11-12-2013 14:59

  Budowa kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulica 3 Maja w Korfantowie.

  W październiku 2013 roku została podpisana umowa na wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno Przedszkolnym ulica 3 Maja w Korfantowie. Wykonawcą zadania została firma Moris-Sport z Warszawy. Wartość planowanych do wykonania prac wynosi łącznie brutto 1.315.496,19 zł, w tym w 2013 roku 75.000,00 zł. W dniu 27 października 2014 roku odbyło się  uroczyste oddanie do użytkowania boisk.

   

  Czytaj dalej
 • 2013.12 (1).jpeg
  11-08-2010 09:00

  Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

  Zarząd Województwa Opolskiego przyjął 6 sierpnia 2010 roku uchwałę zatwierdzającą kolejną listę projektów, które były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Na liście znalazło się osiem projektów dotyczących przywracania świetności terenom zdegradowanym (działanie 6.2). Na realizację tych projektów przeznaczono ponad 29,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród projektów znalazło się zadanie złożone przez Gminę Korfantów pod nazwą: „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie”.

  Czytaj dalej
 • DSC05144.jpeg
  27-06-2014 14:02

  NOWY SAMOCHÓD NA POTRZEBY GMINY

  W dniu 13 czerwca 2014 roku firma STAL Sp. z o.o. z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, przekazała Gminie Korfantów nowy samochód asenizacyjny z układem wodnym, zapewniający dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.

  Czytaj dalej
 • DSC00188.jpeg
  11-04-2014 12:38

  Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przechodzie i oświetlenie terenów publicznych w miejscowościach Korfantów, Włodary, Rzymkowice i Przechód

  W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, realizowane jest zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przechodzie i oświetlenie terenów publicznych w miejscowościach Korfantów, Włodary, Rzymkowice i Przechód”, w ilości 6 lamp solarnych parkowych.

  Czytaj dalej
 • Sesja RM październik 2013 019.jpeg
  06-11-2013 08:22

  Przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

  30 października 2013 odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
  Modernizacja SUW Korfantów wraz z budową studni głębinowej realizowana była w okresie od sierpnia 2012 roku do lutego 2013 roku. W ramach robót modernizacyjnych wykonano ...

  Czytaj dalej
 • 03-06-2013 15:03

  Przebudowa remizy OSP we Włodarach

  24 czerwca 2013 roku dokonano końcowego odbioru prac budowlanych kończąc ostatni IV etap realizacji rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP we Włodarach. W dniu 31 lipca 2013 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie tego obiektu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim.
  Ostateczne parametry techniczne obiektu po zakończeniu robót:
  - powierzchnia zabudowy – 132,83 m2,
  - powierzchnia użytkowa – 107,36 m2 w tym dwa boksy garażowe,
  - kubatura – 731,74 m3,
  - dwa boksy garażowe,
  - pomieszczenie socjalno-sanitarne,
  - sala odpraw z izbą pamięci.
  Wydatki w 2013r. wyniosły 94.908,17 zł w tym roboty budowlane 92.433,12 zł.
  Łączny koszt realizacji tej inwestycji od 2007r. wyniósł 357.092,54 zł w tym roboty budowlane 324.491,00 zł.

  DSC08536.jpeg DSC08550.jpeg DSC08612.jpeg

  Czytaj dalej
 • 26-11-2012 14:20

  Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia nr 5-7-9 w Korfantowie

  W dniu 22 listopada br. odbył się odbiór robót związanych z inwestycją pn. ”Sieć wodociągowa zasilająca budynek przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”, którą wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za łączną kwotę 29 488,51 zł. Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej Ø 63 PE długości 85 mb i Ø 90 PVC długości 49 mb oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Parkowej wewnętrznej sieci wodociągowej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 5-7-9 w Korfantowie.

  DSC05443.jpeg DSC05447.jpeg DSC05448.jpeg

  Czytaj dalej
 • 12-04-2012 12:10

  Zakończenie realizacji inwestycji

  W dniu 6 grudnia 2011r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą kanalizację burzową, kanalizację sanitarną z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami oraz oświetlenie uliczne.”
  Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową na pow. 1259,28m², nawierzchni oraz zatoki parkingowej z kostki betonowej na pow. 1167,05m², zatoki autobusowej na pow. 109,13m², chodników obustronnych z kostki betonowej na pow. 102,66m², wykonano kanalizację deszczową o długości 0,317 km, i kanalizację sanitarną o długości 0,194 km z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami o długości 0,159 km oraz zostało wykonane oświetlenie uliczne.

  DSC00012.jpeg DSC00026.jpeg DSC00050.jpeg

  Czytaj dalej