Dziś są imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wybierz język:
 16-10-2013 08:11

Odnowa wsi

 • 24-01-2012 15:22

  Sołtysi i liderzy ważne! Sprawozdania sołeckie

  Z uwagi na częste interwencje i problemy z wypełnianiem sprawozdań sołeckich oraz trudności związanymi z pobraniem makr ze strony www.odnowawsi.eu – Urząd Marszałkowski przesłał instrukcje włączania makr ( plik dla MS Ofice 2003 oraz dla MS Ofice 2007). Należy wybrać optymalny plik aby plik sprawozdania sołeckiego można było poprawnie wypełniać.

  W razie występowania jakichkolwiek dodatkowych trudności w edytowaniu sprawozdania prosimy o kontakt z wykonawcą sprawozdania Panem mgr inż. Oskarem Rewuckim z Politechniki Opolskiej tel. 77/400 61 02 e-mail o.rewucki@po.opole.pl

  Za utrudnienia Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego bardzo przeprasza.

  Instrukcje makra do pobrania:
  - WMVinstrukcja makra 2003
  - WMVinstrukcja makra 2007-2010 


  MM/JG

  Czytaj dalej
 • 24-01-2012 11:07

  Zaproszenie na szkolenie - podniesienie poziomu kultury współpracy poprzez poprawę jakości polityk publicznych

  Temat: Podniesienie poziomu kultury współpracy poprzez poprawę jakości polityk publicznych. Szkolenie w ramach „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.
  Polityki publiczne miasta Opola
  Wypełnianie wniosków KRS dla organizacji
  W programie m.in.:
  Szkolenie praktyczne: Model współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi - Patryk Kulig – student, trener tego projektu
  Referat: Polityki publiczne miasta Opola wobec organizacji pozarządowych - Przemysław Parkitny, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi -Urząd Miasta Opola
  Zajęcia praktyczne: Wypełnianie wniosku KRS przez organizację - Jan Całka – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Urząd Miasta Opola

  Czas: 2 lutego 2012 r., godz. 9.00 – 16.00

  Miejsce:
  Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl , Opole, ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw kina Helios)
  Grupa docelowa:
  przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych województwa opolskiego
  Zgłoszenia i wszelkie dodatkowe informacje u trenera:
  Patryk Kulig, email: pkulig@diplomacy.pl albo tel. 504 574 462
  Szczegółowe informacje na temat projektu: http://www.wszechnica.org.pl/?p=15 
   

  Czytaj dalej
 • 24-01-2012 11:00

  XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Morozie

  Informuję, że tegoroczne spotkanie w Morozie odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2012 pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”. W trakcie spotkanie będzie poruszana problematyka relacji organizacji społecznych z samorządem gminnym.
  Termin zgłoszenia upływa 24 lutego 2012.

  Czytaj dalej
 • 20-01-2012 13:06

  Sołtysi i liderzy odnowy wsi ważna zmiana we wzorze formularza sprawozdania sołeckiego za 2011 rok

  Informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wprowadził korektę w tabeli 2 do sprawozdania sołeckiego za 2011 rok. Korekta do sprawozdania została wprowadzona z powodu zablokowanych niektórych komórek.
  Proszę o wypełnienie sprawozdań na aktualnych drukach.

  Załącznik:
  - XLSaktualny formularz sprawozdania sołeckiego za 2011 rok.


  MM/JG 

  Czytaj dalej
 • 19-01-2012 13:46

  Spotkanie liderów odnowy wsi

  Informuję, że Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego organizuje w dniach 03-04 lutego 2012 roku dwudniowe spotkanie dla liderów i koordynatorów odnowy wsi. Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. zadania zrealizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w roku 2011 r., jak również planowane zadania wspierające odnowę wsi do zrealizowania w roku 2012 r.
  Podczas spotkania omówione zostaną również założenia do planu obchodów jubileuszu XV-lecia Programu Odnowy Wsi. Uczestnicy spotkania będą mogli wspólnie wypracować propozycje przedsięwzięć dla sołectw i gmin promujących obchody XV-lecia Programu Odnowy Wsi.
  Czytaj dalej
 • 13-01-2012 10:20

  Powiatowy konkurs „Odnowa wsi w powiecie nyskim”

  Informuję, że Starosta Powiatu Nyskiego ogłosił kolejna edycję powiatowego konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyski”.
  W ramach tegorocznej edycji preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące:
  - obiektów rekreacyjno – sportowych;
  - innych obiektów o otwartym charakterze ( parki, miejsca spotkań lokalnych);
  - zakładania i utrzymania terenów zielonych.

  Wnioski należy składać do Burmistrza Korfantowa w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 4, do dnia 8 lutego 2012 roku.

  Do pobrania:
  - DOCwniosek;
  - DOCregulamin powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.


  MM/JG

  Czytaj dalej
 • 12-01-2012 11:22

  Sprawozdania sołeckie z działań odnowy wsi za 2011 rok

  Informuję, że sołectwa uczestniczące w programie odnowa wsi wzorem lat ubiegłych muszą złożyć sprawozdanie sołeckie z działań odnowy wsi za 2011 rok. W tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego opracował formularze pliku EXCEL i tylko w tej formie będzie akceptował i przyjmował sprawozdania.
  Sprawozdania sołeckie w formie elektronicznej w pierwszej kolejności należy przesłać do Pani Magdaleny Martynowicz – gminnego koordynatora odnowy wsi na adres e-mail:
  Termin składania sprawozdań sołeckich do gminnego koordynatora upływa 10 lutego 2011 roku.
  W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Pani Magdaleny Martynowicz Urząd Miejski w Korfantowie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, tel. 7743438 20.
  Do pobrania:
  Czytaj dalej
 • 15-11-2011 13:39

  Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi były przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 306/2011 Burmistrza Korfantowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

    konsultacje 2011 044.jpeg konsultacje 2011 046.jpeg konsultacje 2011 047.jpeg

  Czytaj dalej
 • 17-08-2011 15:22

  „Barwy wolontariatu” oraz „Organizacja przyjazna wolontariuszom”

  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje we wrześniu 2011 r. regionalną część Konkursów „Barwy wolontariatu” oraz „Organizacja przyjazna wolontariuszom”. Konkursy organizowane przez OCWIP stanowią regionalną część ogólnopolskiego projektu wdrażanego przez Sieć Centrów Wolontariatu.

   

  Czytaj dalej
 • 04-08-2011 10:04

  Podróż studyjna

  Informujemy, że w ostatnim tygodniu września 2011 r. zorganizowana zostanie podróż studyjna po miejscowościach województwa opolskiego prezentująca najlepsze przykłady wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.

  W związku z tym prosimy zainteresowane Sołectwa o przesłanie propozycji przedsięwzięcia wraz z dokumentacja zdjęciową (wg formularza), które mogłyby stać się punktem we wrześniowej podróży studyjnej i nadesłanie w wersji elektronicznej na adres: edukacja@korfantow.pl najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2011 r.


  Załącznik:
  - DOCformularz zgłoszeniowy.

  Czytaj dalej