Dziś są imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Wybierz język:
 02-03-2009 08:55

Informacje dla mieszkańców

Burmistrz Korfantowa przyjmuje interesantów w poniedziałki od 13.00 do 17.00.

Sekretarz urzędu i pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy.

Kursy autobusów na terenie Gminy Korfantów od 1 września 2016 roku

Terminy:

Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych na 2016 rok 

Plan pracy Rady Miejskiej na 2017 rok

Plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok

Formularze:

DOCWniosek z prośbą o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.doc

Podatek od nieruchomości

Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Podatek rolny

Uchwała nr XXVIII/195/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - uchwała z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Podatek leśny

Uchwała nr XXVIII/196/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny - uchwała z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Wszystkie uchwały dot. podatków ...

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załatwianie spraw >>>