Dziś są imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Wybierz język:
 02-03-2009 08:55

Informacje dla mieszkańców

Burmistrz Korfantowa przyjmuje interesantów w poniedziałki od 13.00 do 16.00.

Sekretarz urzędu i pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy.

Kursy autobusów na terenie Gminy Korfantów

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korfantowie

Terminy:

Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych

Plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok

Plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok

Formularze:

DOCWniosek z prośbą o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.doc

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLV/393/2018 z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLV/394/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Podatek rolny

Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podatek leśny

Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXV/291/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wszystkie uchwały  ...

 

Załatwianie spraw >>>