Dziś są imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Wybierz język:
 18-11-2015 09:27

Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

R E J E S T R

PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W TYM RÓWNIEŻ UCHYLONYCH I NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

GMINY KORFANTÓW

 

 

L.p.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nr, data i pozycja Dziennika Urzędowego publikującego uchwałę

Wejście w życie mpzp

Rysunek

Tekst

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

Uchwała Nr XV/43/86 Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie z dnia 18 lipca 1986 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 20 października 1986r. poz. 340

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stracił ważność

2.

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XXX/165/93 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 1993 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia 30 listopada 1993 r. poz. 213

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

   

Stracił ważność

3.

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantowa i części wsi Ulianówka

Uchwała Nr V/25/94 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 9 grudnia 1994 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 28 z dnia 15 grudnia 1994 r. poz. 254

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

   

Stracił ważność

4.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl., Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie

Uchwała Nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34 z dnia 31 maja 2000 r. poz. 178

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

   

Stracił ważność

5.

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

6.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów dla:

 1. terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
 2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, dla obszarów położonych na gruntach:

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowanego po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,ograniczonego od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, odpółnocy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2. wsi Włodary -  usytuowanego po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczonego od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 530

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz Zobacz

Obowiązuje

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 13 pkt 2 lit. a;
 • § 39 ust. 2 pkt. 3;
 • § 38 ust. 2 pkt. 4;
 • § 39 ust. 2 pkt 4.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.43.2018.MK RN w cz. zm. mpzp Gryżów, gm. Korfantów.(2081446_2370870).pdf

Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia
2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz Zobacz

Obowiązuje

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 18 pkt 4 lit. a;
 • § 19 pkt 3;
 • § 25 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 4;
 • § 49 ust. 2 pkt 3;
 • § 50 ust. 2 pkt 5.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.44.2018.MK RN w cz. zm. mpzpWłodary, gm. Korfantów.(2080832_2370805).pdf

Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia
2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz Zobacz

Obowiązuje

 

10.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. do Uchwały Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
UWAGA - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO
(treść rozstrzygnięcia poniżej)

PDFIN.I.743.83.2018.MK RN mpzp wsi Węża, gm. Korfantów.(2317804_2647186).pdf
 

Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r.

 

 

Zobacz

Zobacz

Nie obowiązuje

 

 

UWAGA:

1.Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

3.Rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Opolskiego mogą być wprowadzone uchylenia, niektórych przepisów planów miejscowych lub stwierdzenie nieważności całej uchwały.