Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".

UWAGA - TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 08.02.2019 R. DO GODZINY 10:00

UWAGA - zmiana SIWZ w następującym zakresie:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Termin realizacji zamówienia
3. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 25.01.2019 r.

 

W dniu 17.01.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie:
1. Warunki udziału w postępowaniu
2. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 01.02.2019 r.

 

W dniu 22.01.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie:
1. Warunki udziału w postępowaniu
2. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 05.02.2019 r.

 

W dniu 29.01.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie:
1. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 08.02.2019 r.
2. Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

W dniu 05.02.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie wzoru umowy.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w dniu 06.02.2019 r. - zmieniono godzinę składana ofert na godzinę 10.00

Szczegóły na dole strony.

PDFZarządzenie.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx - dokument nieobowiązujący
DOCX1a. Tabela zbiorcza wartości kosztorysów ofertowych.docx
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
DOC6. Wykaz zrealizowanych robót.doc - dokument nieobowiązujący
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc - dokument nieobowiązujący
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc - dokument nieobowiązujący
DOC9. Wykaz elementów jakich użyje wykonawca do realizacji zadania.doc - dokument nieobowiązujący
DOC10. Wzór umowy.doc - dokument nieobowiązujący
DOCX10a. Wzór karty gwarancyjnej.docx
XLSX11. Harmonogram RZECZOWO FINANSOWY.xlsx - dokument nieobowiązujący
DOCX11a. Wytyczne do HARMONOGRAMU.docx - dokument nieobowiązujący

PDFDokumentacja projektowa.pdf
PDF1.1. CZĘŚĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDF1.2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA.pdf
PDF1.3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.pdf
PDF1.4. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.pdf
PDF1.5. CZĘŚĆ SANITARNA.pdf
PDF2. STWIORB -OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.pdf
PDF3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDF4. Operat Wodno-Prawny.pdf
PDF5. Raport odziaływania na środowisko.pdf
PDF6. Dokumentacja geotechniczna.pdf
PDF7. OŚWIADCZENIE projektanta technologii.pdf
PDF8. Decyzja pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków.pdf
PDF9. Zgłoszenie robót.pdf
PDF10. Mapa poglądowa dot. placu manewrowego oraz dróg.pdf
PDF11. Decyzja wodno-prawna.pdf
PDF12. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – istniejące przyłącze energetyczne.pdf
PDF13. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – schemat układu zasilania.pdf
DOC14. Opis i wykaz wym. parametrów urządzeń i materiałów równoważnych.doc
ODT15. Dokumentacja fotograficzna.odt
Przedmiary robót:
PDF1. Dostawa Technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszcalni ścieków.pdf
PDF2. Reaktory biologiczne.pdf
PDF3. Pompownia ścieków surowych.pdf
PDF4. Budynek mechanicznego oczyszczenia.pdf
PDF5. Budynek techniczny.pdf
PDF6. Studnia pomiarowa.pdf
PDF7. Stacja zlewcza fek-pak.pdf
PDF8. Taca najazdowa.pdf
PDF9. Wiata osadu odwodnionego.pdf
PDF10. Zbiornik osadu nadmiernego.pdf
PDF11. Zbiorniki uśredniające.pdf
PDF12. Wiata agregatu.pdf
PDF13. Instalacje sanitarne wewnętrzne.pdf
PDF14. Instalacje sanitarne zewnętrzne.pdf
PDF15. Instalacje elektryczne wewnętrzne.pdf
PDF16. Instalacje elektryczne zewnętrzne.pdf
PDF17. Teren, zieleń ,ogrodzenie.pdf
PDF18. Rozbiórki.pdf
PDF19. Kolektor i wylot do rzeki.pdf

Przedmiary  robót w wersji edytowalnej:
PRD1. Dostawa Technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszcalni ścieków.prd
PRD2. Reaktory biologiczne.prd
PRD3. Pompownia ścieków surowych.prd
PRD4. Budynek mechanicznego oczyszczenia.prd
PRD5. Budynek techniczny.prd
PRD6. Studnia pomiarowa.prd
PRD7. Stacja zlewcza fek-pak.prd
PRD8. Taca najazdowa.prd
PRD9. Wiata osadu odwodnionego.prd
PRD10. Zbiornik osadu nadmiernego.prd
PRD11. Zbiorniki uśredniające.prd
PRD12. Wiata agregatu.prd
PRD13. Instalacje sanitarne wewnętrzne.prd
PRD14. Instalacje sanitarne zewnętrzne.prd
PRD15. Instalacje elektryczne wewnętrzne.prd
PRD16. Instalacje elektryczne zewnętrzne.prd
PRD17. Teren, zieleń ,ogrodzenie.prd
PRD18. Rozbiórki.prd
PRD19. Kolektor i wylot do rzeki.prd
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ 07.01.2019r..pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx - dokument aktualny
XLSX11. Harmonogram RZECZOWO FINANSOWY.xlsx - dokument aktualny
DOCX11a. Wytyczne do HARMONOGRAMU.docx - dokument aktualny

Zmiany SIWZ z dnia 17.01.2019 r.
PDFOdpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 17.01.2019r..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji treści SIWZ z dnia 17.012019r..pdf
DOC6. Wykaz zrealizowanych robót.doc - dokument aktualny
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc - dokument nieobowiązujący
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc - dokument nieobowiązujący
DOC9. Wykaz elementów jakich użyje wykonawca do realizacji zadania.doc - dokument aktualny
PDFrys. AK43.00 – pompownia ścieków surowych..pdf
PDF12. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – istniejące przyłącze energetyczne.pdf

Zmiany SIWZ z dnia 22.01.2019 r.
PDFOdpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy 22.01.2019r..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2019 r..pdf
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ 22.01.2019r..pdf
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc - dokument nieobowiązujący
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc - dokument nieobowiązujący

 

Zmiany SIWZ z dnia 29.01.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZarządzeni w sprawie modyfikacji treści SIWZ z dn. 29.01.2019 r..pdf
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc - dokument aktualny
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc - dokument aktualny

 

Zmiany SIWZ z dnia 05.02.2019 r.
PDFOdpowiedź na pytanie Wykonawcy, 05.02.2019 r..pdf
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ, 05.02.2019r..pdf
DOC10-wzor-umowy 05.02.2019 R..doc - dokument aktualny
 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.02.2019 r. - zmieniono godzinę składana ofert na godzinę 10.00
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.02.2019 r..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2018
  przez: Jacek Tokarz
 • opublikowano:
  27-12-2018 15:12
  przez: Jacek Tokarz
 • zmodyfikowano:
  06-02-2019 15:30
  przez: Jacek Tokarz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 1296
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×