Dziś są imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
Wybierz język:
 03-01-2019 10:22

Informacja dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uprzejmie przypominam posiadaczom użytków rolnych na terenie Gminy Korfantów, że w okresie:

od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku

w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4 pokój nr 9-10

będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego.

Do wniosku jako załączniki dołączyć należy faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego

w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

PDFWzór wniosku o zwrot akcyzy.pdf

 

Burmistrz Korfantowa