Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 25-03-2010 15:00

Dofinansowanie dla Turnieju Piłki Prądowej – Wasserball w Przechodzie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił wyniki konkursu na wykonanie w 2010 r. zadania publicznego pn. „ Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym”. Do Urzędu Marszałkowskiego zostało złożonych 43 oferty na realizacje zadań o łącznej wnioskowanej wartości 395 016 zł. Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego po przeprowadzeniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej zaproponowała Zarządowi Województwa dofinansowanie 19 inicjatyw. Z terenu naszej Gminy o dofinansowanie ubiegały się dwa stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary „ Villa Vlokmari” na realizacje zadania III Mistrzostwa Samorządowców Regionu w „Lepieniu pierogów” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie na realizacje zadania X Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej – Wasserball – Przechód 2010. Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 10 000 zł.
Gratulujemy!

 
MM