Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 01-04-2010 15:07

Zespół Szkół w Korfantowie i Zespół Szkół w Ścinawie Małej biorą udział w kolejnym projekcie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy przygotowuje realizację projektu systemowego pn. „ Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkól gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Do udziału w projekcie zgłosiły się dwie szkoły z terenu Gminy tj.: Zespół Szkół w Korfantowie i Zespół Szkół w Ścinawie Małej. Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt ma na celu udział uczniów szkół gimnazjalnych w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych. W ramach projektu planowana jest realizacja trzech rodzajów zajęć dodatkowych:

  • z zakresu kompetencji kluczowych m in. porozumiewania się językiem ojczystym, językiem obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne, informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie;
  • sportowych;
  • doradztwa pedagogiczno – społecznego.

MM/JG