Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 14-05-2010 15:10

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 123/2010
Burmistrza Korfantowa
z dnia 4 czerwca 2010 roku.

 
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 
            Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Starosty Nyskiego Nr 25/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. zarządzam:
 
§ 1
 
Odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 4 czerwca 2010r. od godz. 15.00 na terenie gminy Korfantów w związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
/-/ Zdzisław Martyna