Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 24-05-2010 15:48

Przebudowa z rozbudową ul. Słowackiego w Korfantowie

W Korfantowie, rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie” o długości ok. 320 mb.

Roboty związane z inwestycją będą obejmowały m.in. wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej z podbudową, oraz z podbudową pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem. Wykonane również będą chodniki, oraz ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku. W pasie drogi będą wymienione elementy kanalizacji burzowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zadanie obejmuje również wykonanie skrzyżowań (włączenia) do drogi powiatowej ul. Prudnickiej oraz dróg gminnych ul. Fredry, Krasińskiego, Dąbrowskiej i Konopnickiej.

Koszt robót budowlanych wynosił będzie 654.754,32 zł brutto. Zadanie objęte jest pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma: BERIW sp. z o.o., ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze.

Przewiduje się termin zakończenia robót do dnia 31.08.2010r.

Z uwagi na szeroki zakres prowadzonych robót, ul. Słowackiego została wyłączona z użytkowania. Za utrudnienia w komunikacji przepraszamy.

IMG_4890.jpeg IMG_4894.jpeg IMG_4897.jpeg   IMG_4902.jpeg IMG_4904.jpeg