Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 27-05-2010 11:29

Plan Odnowy Miejscowości Korfantów

              W dniach 20 kwietnia oraz 20 maja bieżącego roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyły się spotkania robocze i podsumowujące prace konwentu opracowującego „Plan Odnowy Miejscowości Korfantów nalata 2010 - 2020”. Plan Odnowy Miejscowości jako dokument o charakterze strategicznym jest jednym z obowiązkowych opracowań niezbędnych w procesie ubiegania się o środki europejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013). W spotkaniu konwentu udział wzięli zaproszeni przez Burmistrza goście – mieszkańcy Korfantowa - przedstawiciele środowisk zawodowych, prezentujących przekrój społeczności gminnej: duży i mały biznes, handel, kulturę, służba zdrowia, szkolnictwo. Nie zabrakło również przedstawicieli Rady Miejskiej – radnych Korfantowa.
W wyniku prac konwentu ujednolicone zostały zagadnienia dotyczące m.in. obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Określono również szereg zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na okres kolejnych 10 lat z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji oraz przewidywanych kosztów.  Spośród nich na szczególne uwzględnienie zasługuje planowana przez Parafię Korfantów realizacja zadania polegającego na remoncie dachu Kościoła P.W. Trójcy Świętej, która będzie obejmowała m.in. wymianę pokrycia dachowego, wykonanie odnowienia wieży kościelnej, stolarki drzwiowej i elementów elewacji. Projekt ten może być zrealizowany z udziałem środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejnym zadaniem godnym uwagi jest projekt rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji, którego zakres obejmuje m.in. budowę nowych pawilonów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym i zagospodarowaniem terenu przyległego. Bardzo istotnym zadaniem jest także rozbudowa i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Celem tego projektu będzie stworzenie właściwych warunków do prowadzenia regularnych muzycznych, tanecznych i teatralnych jak również poprawienie warunków technicznych dla widzów uczestniczących m.in. w spektaklach muzycznych, koncertach, występach artystycznych. Nowoczesna sala posłuży również jako centrum szkoleniowo-konferencyjne dla wielu organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych. 
              Kolejnym etapem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Korfantów będzie głosowanie w sprawie przyjęcia jego treści przez Radę Miejską w Korfantowie w dniu 27 maja 2010 r.