Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 31-05-2010 08:18

UWAGA Rolnicy!

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KORFANTOWA
z dnia 28 maja 2010 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 98/10 Wojewody Opolskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych skutkach na terenie województwa opolskiego,

Burmistrz Korfantowa

przyjmuje wnioski rolników z gospodarstw, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź i podtopienia.

Określony w procentach stopień zniszczeń upraw musi być wyższy, niż 30 % średniej rocznej produkcji danego producenta rolnego z ubiegłych trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższych i najniższych.

Powołane przez Wojewodę Opolskiego komisje dokonają szacowania szkód w okresie dwóch miesięcy od ich powołania.

Wniosek powinien określać całkowitą powierzchnię użytków rolnych, numery działek, rodzaj i powierzchnię upraw dotkniętych szkodą.

Wnioski należy składać u sołtysów lub w Urzędzie Miejskim w Korfantowie do dnia 7 czerwca 2010 r. do godz. 16.00.

                                                                       
                                                                          BURMISTRZ KORFANTOWA
                                                                                /-/ Zdzisław Martyna


PW/AZ