Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 11-06-2010 14:54

Przystąpienie szkół do projektu wyrównującego sznse edukacyjne

Informujemy, że Gmina Korfantów przystąpiła do udziału w projekcie systemowym pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Korfantów. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych.