Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 21-06-2010 12:11

Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lubw sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.
Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą do dnia 9 lipca 2010 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod w/w adresem.
O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 77 54 16 505.