Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 26-07-2010 12:56

Pozytywna ocena wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Korfantów

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że złożone przez Gminę Korfantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wnioski „Podniesienie standardu infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów poprzez budowę drugiego etapu drogi ul. Mickiewicza i Fredry oraz budowę drogi ul. 3 Maja” oraz „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” zostały pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, w efekcie czego zostały przekazane do kolejnego etapu procesu oceny i wyboru projektów – tj. oceny merytorycznej II stopnia dokonywanej przez komisję konkursową.