Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 26-08-2010 08:51

Pomoc materialna dla uczniów


WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2010/2011 BĘDĄ PRZYJMOWANE
DO 15 WRZEŚNIA 2010 r.


Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Korfantów ul. Rynek 4 ( II piętro, pokój nr 13)
  • ze strony internetowej www.korfantow.pl

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

- do 15 września 2010 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823.


BURMISTRZ KORFANTOWA

/-/ Zdzisław Martyna