Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 06-10-2010 13:54

Rozpoczęto realizację inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 407, ul. Nyskiej we Włodarach!

W dniu 14.09.2010r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zawarł umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 /Nysa – Łącznik/ od km 11+833 do km 12+399,85 ul. Nyska w miejscowości Włodary, obręb Włodary, gmina Korfantów” ze zwycięzcą przetargu nieograniczonego firmą PHU LARIX z Lublińca. Od dnia 16.09.2010 r. po przekazaniu placu budowy, rozpoczęto roboty budowlane. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, m.in. wycinka drzew znajdujących się w pasie drogi, przez co mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym, polegające na ograniczeniu dozwolonej prędkości, oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Przebudowa odbywać się będzie na odcinku ok. 700m, na którym zostanie przeprowadzona wymiana konstrukcji drogi, przebudowa nawierzchni drogi, budowa: dwóch zatok autobusowych, skrzyżowania, przepustów, chodnika, odcinka kanalizacji burzowej, oświetlenia ulicznego, oraz azylu dla pieszych.

Planowany koszt inwestycji wynosić będzie 2.277.420,34 zł, z czego 85% tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie w ramach programu unijnego RPOWO na lata 2007-2013, a pozostała część pokryta będzie ze środków własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Do realizacji tego zadania przyczyniła się także Gmina Korfantów. Z gminnej kasy sfinansowano opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, wykonanie podziału geodezyjnego wraz z wykupem części terenów przeznaczonych pod inwestycję. Gmina przygotowała także część dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową. Ogółem nakłady poniesione przez Gminę Korfantów wyniosły około 62.000,00 zł. Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej, przygotowanie innych dokumentów, a także wielokrotne zabiegi i wystąpienia Burmistrza Korfantowa, zarówno do Władz Województwa, jak i Zarządu Dróg Wojewódzkich, doprowadziło do ujęcia tego zadania w wydatkach inwestycyjnych Województwa Opolskiego.
Ponadto w ramach środków budżetu Gminy Korfantów zostaną jeszcze w tym roku zakupione i zamontowane dwie wiaty przystankowe, o szacunkowej wartości około 15.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 10.12.2010r.