Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 12-11-2010 12:49

Realizacja programu indywidualizacji procesu nauczania

logo.jpeg

Informujemy, że Gmina Korfantów realizuje projekt systemowy pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego