Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 12-11-2010 14:49

Informacja dotycząca ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010

 W dniu 10 listopada 2010 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się ostatnie już w tej kadencji obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji podsumowującej prace czterech lat Radnych i Burmistrza nie zabrakło pochwał, ale też padło wiele gorzkich słów.
W trakcie obrad Burmistrz Korfantowa omówił najważniejsze inwestycje jakie zostały zrealizowane w ostatnim czasie, a obecni na sesji radni, sołtysi i goście mogli zobaczyć na przygotowanej prezentacji jak zmieniały się poszczególne miejscowości dzięki zadaniom jakie zostały w nich zrealizowane.
Mijająca kadencja to czas, który obfitował w wiele zrealizowanych inwestycji w:

  • oświacie: budowa gimnazjum w Korfantowie, termomodernizacje infrastrukturze szkół, liczne remonty przedszkoli, wprowadzenie monitoringuw szkołach;
  • drogowej: remonty dróg i wykonanie chodników w wielu miejscowościach m.in w: Niesiebędowicach, Gryżowie, Ścinawie Nyskiej, Ścinawie Małej, Starej Jamce, Rzymkowicach; 
  • kulturze: budowa i remonty świetlic wiejskich; 
  • informatyzacji: ułatwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu;
  • oświetleniu ulicznym: wykonano oświetlenie m.in. Ligoty Ścinawskiej;
  • Ochotniczych Strażach Pożarnych: wyremontowano remizy strażackie, zakupiono auta, uruchomiono system powiadamiania przez sms terminal DTG-53, zakupiono pompy do działań przeciwpowodziowych;

Podsumowania dokonali także radni, którzy w większości podziękowali za to co udało się w gminie zrealizować.
W trakcie sesji podjęto także 4 zaproponowane w porządku obrad uchwały oraz przyjęto protokół z LVIII sesji RM.
Na koniec sesji Przewodniczący RM Pan Jan Oleksów wręczył wszystkim radnym przygotowane na tą okazję podziękowania, a fotograf zrobił pamiątkowe zdjęcie.

Poniżej przedstawiamy prezentację multimedialną podsumowującą kadencję 2006-2010 (96 MB) oraz kilka zdjęć z obrad ostatniej w tej kadencji sesji RM.
 

IMG_6438n.jpeg IMG_6415.jpeg IMG_6412.jpeg IMG_6409.jpeg IMG_6405.jpeg IMG_6401.jpeg IMG_6399.jpeg IMG_6397.jpeg IMG_6390.jpeg IMG_6388.jpeg IMG_6387.jpeg IMG_6381.jpeg IMG_1393.jpeg IMG_1362.jpeg IMG_1360.jpeg