Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 26-11-2010 12:56

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 2 grudnia 2010r. (czwartek) o godz.10 00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.
Porządek obrad:
1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej na temat organizacji i przebiegu wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3.       Ślubowanie Radnych.
4.       Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie;
a)       zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b)       powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)       przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d)       prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e)       przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f)         podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5.       Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6.       Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
a)       zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
b)       powierzenie Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
c)       przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
d)       prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e)       przeprowadzenie głosowania,
f)         podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7.       Podjecie uchwał:
a)       w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych, tj.:
-     Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
-          Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych,
-          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
b)       w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
8.       Wolne wnioski.
9.       Komunikaty.
10.    Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.
 
 
 
Przewodniczący kadencji 2006-2010
 mgr Jan Oleksów