Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 01-12-2010 09:00

Informacja o obowiązku odśnieżania

Szanowni mieszkańcy
Gminy Korfantów

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
W związku z panującymi aktualnie warunkami pogodowymi, proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących Państwa własność lub zarządzanych przez Państwa.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, oraz kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów podlega karze grzywny.

BURMISTRZ KORFANTOWAZobacz również:  PDFKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych (47,62KB)