Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 08-12-2010 11:04

I sesja Rady Miejskiej

W dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Obrady sesji otworzył i do wybrania Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Henryk Kierpal.

Radny senior po przywitaniu przybyłych na sesję Burmistrza Korfantowa Pana Zdzisława Martynę, kandydatkę na Burmistrza Korfantowa Panią Annę Ziółkowską-Woźny, sołtysów, nowo wybranych radnych oraz zaproszonych gości udzielił głosu dla Pana Ryszarda Szczepńskiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie(MKW). Pan Przewodniczący MKW przedstawił krótką informację dotyczącą przebiegu wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.
Podczas obrad uroczyste ślubowania radnego złożyło 14 z 15 radnych (nieobecny Pan K. Bernacki).

W trakcie obrad radni, po powołaniu 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej ze swojego grona, wybrali w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym wybrany został Pan Kazimierz Didyk oraz dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali: Pani Krystyna Trzcińska oraz Pan Andrzej Kruczkiewicz.

Radni ustalili także składy osobowe czterech stałych Komisji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Składy te przedstawiają się następująco:
Komisja Rewizyjna:
1. Pan Henryk Kierpal;
2. Pan Mariusz Żabiński
3. Pani Teresa Mizera;
4. Pan Ryszard Duś;
5. Pan Henryk Iżykowski.

Komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych:
1. Pan Henryk Kierpal;
2. Pan Mariusz Żabiński;
3. Pan Henryk Iżykowski;
4. Pani Krystyna Trzcińska.

Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów :
1. Pani Teresa Mizera;
2. Pan Kazimierz Didyk;
3. Pan Andrzej Kruczkiewicz;
4.Pani Anna Bardoń- Łaszczewska;
5. Pan Ryszard Huzar.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Pan Ryszard Duś;
2. Pan Jan Dawidowicz;
3. Pan Jan Oleś;
4. Pani Katarzyna Stankala;
5. Pan Wojciech Pater.

IMG_2068.jpeg IMG_2071.jpeg IMG_2072.jpeg IMG_2074.jpeg IMG_2079.jpeg IMG_2101.jpeg IMG_2103.jpeg IMG_2106.jpeg IMG_2107.jpeg IMG_2108.jpeg IMG_2109.jpeg IMG_2110.jpeg IMG_2111.jpeg IMG_2112.jpeg IMG_2113.jpeg IMG_2114.jpeg IMG_2116.jpeg IMG_2122.jpeg IMG_2124.jpeg IMG_2126.jpeg IMG_2139.jpeg IMG_2142.jpeg IMG_2145.jpeg IMG_2147.jpeg IMG_2155.jpeg IMG_2156.jpeg IMG_2158.jpeg IMG_2189.jpeg