Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 16-12-2010 16:48

Burmistrz Korfantowa zaprzysiężony!

             W dniu 14 grudnia br. podczas obrad II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie odbyło się złożenie uroczystego ślubowania przez Pana Zdzisława Martynę, który w wyniku ponownego głosowania wybrany został Burmistrzem Korfantowa
Przed złożeniem ślubowania Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) w Korfantowie Pan Ryszard Szczepański dokonał podsumowania II tury wyborów burmistrza. Dziękując na koniec wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i członkom Miejskiej Komisji Wyborczej zaangażowanych w pracę podczas wyborów oraz za sprawne przeprowadzenie obu głosowań.
 Następnie Przewodniczący  MKW wręczył Panu Zdzisławowi Martynie zaświadczenie o wyborze i złożył życzenia przygotowane na tę okoliczność.
             Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim tym, którzy na niego głosowali, wszystkim kontrkandydatom za cenne uwagi jakie znalazły się w ich programach wyborczych, które w większości posłużą dla niego jako wskazanie tego co jeszcze w gminie można by było poprawić i ulepszyć. 
Na początku swojego wystąpienia Burmistrz Korfantowa, powiedział, że dla niego najważniejszym elementem jakim będzie kierował się  w sprawowaniu Urzędu będzie przestrzeganie prawa i norm jakie ono stanowi. A z przestrzeganiem prawa wiąże się podejmowanie decyzji, które nie zawsze cieszą się publiczna aprobatą.
W swoim wystąpieniu Pan Zdzisław Martyna wskazał na kierunki rozwoju gminy w zakresie edukacji, infrastruktury drogowej, współdziałania z organizacjami pozarządowymi, sołectwami, a także w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi.
W trakcie obrad sesji Rada Miejska w Korfantowie podjęła dwie uchwały tj. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa.
 Na koniec obrad Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
 
 Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z obrad.
 
burmistrz 027.jpeg burmistrz 030.jpeg burmistrz 031.jpeg burmistrz 032.jpeg burmistrz 040.jpeg burmistrz 046.jpeg burmistrz 048.jpeg burmistrz 054.jpeg burmistrz 056.jpeg burmistrz 058.jpeg burmistrz 064.jpeg burmistrz 065.jpeg burmistrz 066.jpeg burmistrz 078.jpeg burmistrz 079.jpeg
 
 
Opracowała:
Ewelina Siwek