Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 03-06-2009 14:41

Tytuł "Znakomity Przywódca" dla Burmistrza Korfantowa

x W dniu 02.06.2009 roku w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów VI edycji Opolskiej Nagrody Jakości, oraz wręczenia statuetek w ramach II edycji konkursu „Znakomity Przywódca”, zorganizowanych przez Opolską Izbę Gospodarczą.
          W gronie trzech laureatów nagrodzonych w ramach kolejnej edycji konkursu „Znakomity Przywódca” znalazł się Burmistrz Korfantowa – Zdzisław Martyna obok Andrzeja Drosika - dyrektora Nutrici Opole oraz Andrzeja Rybarczyka - prezesa Cementowni "Odra" w Opolu. 
Statuetka Laureata Dziewięć organizacji zdobyło Opolską Nagrodę Jakości. Są to Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Centrum Zdrowia NZOZ Kluczbork, Szpital Powiatowy w Kluczborku oraz Zakłady Cukiernicze CUPROD w Kluczborku. Pozostali laureaci to Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Lesaffre Polska w Wołczynie produkujący drożdże, Zakład Komunalny w Opolu, Komunikator Public Relations w Opolu oraz Brzeskie Centrum Handlowe "Marko". Konkursowi towarzyszyły występy młodych wokalistów i tancerzy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kluczborku. 
         Celem tych konkursów jest promocja projakościowych działań dokonywanych w podmiotach gospodarczych i organizacjach prowadzących działalność publiczną na terenie województwa opolskiego.
W konkursie Opolskiej Nagrody Jakości oceniany jest stopień wdrożenia totalnego zarządzania jakością, całokształt zarządzania oraz kultura jakości.
W konkursie „Znakomity Przywódca”, który opiera się na modelu tzw. „Znakomitości Przywództwa” promuje się menadżerów, którzy szczególnie przyczyniają się do doskonalenia zarządzania organizacją poprzez koncentrowanie się na priorytetach oraz istniejących zależnościach pomiędzy: personelem, procesami i efektami (wynikami).
          Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie składają Panu Burmistrzowi serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów w pracy.


 Wystąpienie Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości Laureaci w kategorii Znakomity Przywódca Laureaci w kategorii Znakomity Przywódca Laureaci w kategorii Znakomity Przywódca Wspólne zdjęcie Występ zespołu wokalno-tanecznego z Kluczborka Występ zespołu wokalno-tanecznego z Kluczborka Statuetka Laureata