Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikat wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF)

Brak opisu obrazka Z przyjemnością informujemy, że Urząd Miejski w Korfantowie jako jeden spośród 25 wytypowanych jednostek administracji publicznej w Polsce został zakwalifikowany do wdrożenia Modelu CAF, wprowadzanego przez MSWiA i firmę konsultingową F5 Konsulting, w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki).

Czym jest metoda CAF 2006?
Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach Unii Europejskiej ( Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych-IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej – EUPAN).
W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF, które prowadzi szkolenia oraz we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem metody.

Jak wdrażano metodę CAF?
Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegało w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:
FAZA I -
Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny
FAZA II -
Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
Krok 4: Organizacja szkoleń
Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny
FAZA III -
Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF