Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 24-11-2008 09:52

Charakterystyka gminy

Gmina Korfantów to tygiel kultur, który tworzą mieszkańcy tego obszaru, stanowiący jego historię, teraźniejszość i przyszłość. Jednak ziemia korfantowska to nie tylko bogactwo przyrodnicze i kulturowe, to również stale rozwijające si centrum gospodarczo-kulturalne. Niezła sieć komunikacyjna, bliskość autostrady A4 i rozbudowa infrastruktury korzystnie oddziałują na zrównoważony rozwój tych terenów. Edukacja, sport, rekreacja, zdrowie, rolnictwo - pięć ważnych obszarów, które wyznaczają strategiczne cele gminy, a zarazem tworzą spójną ofertę dla mieszkańców, odwiedzających i turystów.

Zajmująca 180km2 gmina Korfantów, składa się z 24 miejscowości, w tym miasta Korfantów - stolicy gminy - oraz sołectw: Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki, Włodary i Włostowa. Na koniec IV kwartału 2012 r. gminę zamieszkiwało 9491 mieszkańców - ze względu na nietuzinkową historię tego miejsca, ludność zamieszkująca ziemię korfantowską nie jest jednolita pod względem etnicznym i kulturowym. W północno-wschodniej części przeważają autochtoni tj. ludność pochodzenia niemieckiego. W pozostałych zaś miejscowościach dominuje ludność napływowa, pochodząca z kresów wschodnich, w mniejszym stopniu z terenów górskich i centralnej Polski.

Najważniejszym podmiotem gospodarczym, a zarazem istotnym dla rozwoju gminy Korfantów miejscem jest Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie świadczące usługi medyczne w zakresie m.in.: chirurgii ortopedycznej czy rehabilitacji narządu ruchu. W oparciu o wyspecjalizowaną ofertę tego ośrodka, rozwijają się również firmy wytwarzające specjalistyczny sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Centrum jest jednocześnie elementem oferty rekreacyjnej i zdrowotnej ziemi korfantowskiej.

Zapleczem gospodarczym gminy jest również rolnictwo oraz gospodarka drzewna.


Wyświetl większą mapę

 

 

 • 14-07-2005 08:15

  Korfantów

  W pierwszych wzmiankach historycznych Korfantów występuje jako osada o nazwie Hurthland. W 1347 roku książę Bolko Niemodliński nazywał tę miejscowość Fredeland, co oznaczało "spokojny kraj". Nazwa ta przetrwała do 1945 r., choć na przestrzeni wieków ulegała różnym zmianom: Ferlondt, Friedland, Fyrląd, Fryląd. Obecna nazwa Korfantow nadana została miastu bez historycznego uzasadnienia po II wojnie światowej na cześć Wojciecha Korfantego, działacza śląskiego.

  05.jpeg 08.jpeg 12.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 11:23

  Borek

  (Leopolsdorf), wieś utworzona w 1757 roku przez hrabiego Dietrichsteina, znana ongiś z wyrobu koronek. Jeszcze dziś niektóre panny w Borku otrzymują w ślubnej wyprawie piękny komplet ręcznie wykonanych koronkowych narzut, obrusów czy firanek. Dominowała tu ludność polska. Obecnie część obywateli posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie.

  01.jpeg 07.jpeg 11.jpeg

  Czytaj dalej
 • 09-07-2007 09:08

  Gryżów

  wzmiankowany w 1284 i w 1368 r. jako Grisow. Jest to stara wieś o średniowiecznym rodowodzie. We wsi i w jej pobliżu znajdowały się przed wiekami monumentalne grodziska. W czasie I wojny śląskiej w 1741 doszło tu do bitwy austriacko-pruskiej.

  06.jpeg 22.jpeg 07.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 08:40

  Jegielnica

  mała wioska położona w płd. - zach. części gminy Korfantów wzmiankowana w 1285 r. W roku 1945 na polach w pobliżu Jegielnicy toczyły się zaciekłe walki, a w 1946 prawie wszyscy mieszkańcy wyjechali do Niemiec.

  03.jpeg 04.jpeg06.jpeg

  Czytaj dalej
 • 27-11-2006 09:41

  Kuropas

  wieś lokowana na prawie niemieckim w 1 połowie XIII w. Nazwa jej pochodzi prawdopodobnie od prześmiewnego określenia ludzi zajmujących się hodowlą (pasieniem) kur. Od 1945 r. zamieszkała przez rodziny polskie z kresów wschodnich.

  Obraz 110.jpeg 03.jpeg 06.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 11:35

  Kuźnica Ligocka

  nazwa tej miejscowości składa się z dwóch członów i oznacza, że przed laty istniały tu dwie miejscowości: Kuźnia i Ligota. Przez stulecia należała do właściciela Korfantowa. Przez wiele lat wieś znana była z wyrobu koronek siatkowych. Znajdują się tu pomniki przyrody, a nieopodal rozciąga się rezerwat Blok oraz tereny bagienne.

  18.jpeg 03.jpeg 05.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 11:16

  Myszowice

  wieś lokowana na prawie niemieckim prawdopodobnie w połowie XIII w. W średniowieczu wieś stanowiła własność prywatną. Mieszkali tu Niemcy i Polacy.

  02.jpeg 07.jpeg 11.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 10:57

  Niesiebędowice

  lokowane na prawie niemieckim w połowie XIII wieku. Pomyślny rozwój Niesiebędowic przerwały wydarzenia związane z wojną 30-letnią. Wojska szwedzkie zrujnowały wieś w 1632 r. Jej odbudowała trwała wiele lat.

  02.jpeg 07.jpeg 09.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 09:46

  Piechocice

  pierwsze informacje źródłowe pochodzą z 1383 i 1412 r. (Pechoczicz). Miejscowa ludność od wieków utrzymywała się zajęć rolniczych i w zdecydowanej większości była polska. Z obiektów zabytkowych zachował się w Piechocicach zbudowany w 1816 roku wiatrak, przebudowany w roku 1846.

  01.jpeg 03.jpeg 04.jpeg

  Czytaj dalej
 • 14-07-2005 08:47

  Pleśnica

  w pierwszych źródłach pochodzących z lat 1235,1384 i 1410 wieś występuje jako Plesschnitz. 17 marca 1945 roku żołnierze radzieccy rozstrzelali tu 20 przypadkowo ujętych mężczyzn z kolumny ewakuacyjnej w odwecie za śmierć oficera radzieckiego. We wsi znajdują się dwie zabytkowe kaplice z XVIII i XIX w.

  06.jpeg 03.jpeg 07.jpeg

  Czytaj dalej