Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 09-07-2007 09:08

Wieś nad Ścinawą Niemodlińską na Płaskowyżu Głubczyckim, wzmiankowana w 1284 i w 1368 r. (Grisow). W nazewnictwie niemieckim utrwalona nazwę Greisau. Od zakończenia II wojny światowej osada funkcjonuje jako Gryżów. Pierwotnie posiadała kształt owalnicy z placem położonym w centrum osady (tzw. nawsiem) oraz wrzecionowatymi ulicami. Z czasem miejscowość rozrosła się na osi wschód-zachód i zyskała kształt podłużny. Gryżów w przeszłości był prężnym ośrodkiem gospodarczym na skrzyżowaniu lokalnych traktów handlowych. Świadczą o tym zachowane okazałe domy, dwukondygnacyjne, szczytowo usytuowane do drogi. Gryżowski młyn wodny obsługiwał chłopów również powiatu prudnickiego i niemodlińskiego. Zespół młyński w Gryżowie obejmujący młyn z wyposażeniem oraz dom mieszkalny pochodzi z XIX w. Prowadzi do niego wybrukowana droga. Obok zachowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych na uwagę zasługuje usytuowany w centrum wsi, Kościół pw. św. Mateusza wzmiankowany w XIII w. Przebudowany w XVII i XVIII w. zatracił swoje pierwotne cechy stylowe. Z wyposażenia warto wymienić: płaskorzeźbę św. Jana Chrzciciela (XIII w.), rzeźbę św. Anny Samotrzeciej (XV w.), żeliwną płytę wotywna Ukrzyżowania (2 p. XVI w.), ołtarz główny (XVII w.), obraz św. Mateusza (XVIII/XIX w.), konfesjonał (XVIII w.). Świątynia otoczona jest murem kamiennym z wyeksponowanymi starymi płytami nagrobnymi Na placu kościelnym umieszczono barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena (1725 r.). Wykonana z piaskowca, jest jedną z najstarszych „Nepomuków” w regionie. W okresie średniowiecza nad wsią górował zamek będący siedzibą kasztelana. Ślady zamku Gryżów odnajdziemy w zalesionym terenie na południowy-wschód od osady. Miejscowość położona jest przy trasie sudeckiej, (droga krajowa nr 41) skąd łatwo jest dostać się w rejon Opawskiego Parku Krajobrazowego. Gryżów wraz z pobliskimi łąkami, polami, lasami i drogami znakomicie nadaje się do pieszych spacerów i wycieczek rowerowych. Szcze­gólna atrakcją krajobrazową jest leżąca opodal wsi aleja lip drobnolistnych licząca ok. 200 lat. Na terenie wsi działa klub LZS z boiskiem sportowym oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Gryżów zamieszkują 303 osoby.

Zamek Gryżów był niewielkim obiektem obronnym. Mury obwodowe fortecy zamykały dziedziniec o wymiarach poprzecznych nie przekraczających 25 m., wewnątrz którego wznosiła się wieża o wysokości 10-15 m. Kompleks obejmował również dwa przedzamcza. Po zniszczeniu podczas wojen husyckich w 1430 r. zamek nie został już odbudowany. W początkach XIX w. nad ruinami budowli dominowała resztka murowanej wieży. Ta jednak wkrótce runęła a mury zostały w większości rozebrane przez okoliczną ludność. Do dnia dzisiejszego z gryżowskiego zamku pozostał jedynie kopiec.

 

 

Gryzow (1).jpeg   Gryzow (2).jpeg   Gryzow.jpeg
01.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 04.jpeg 15.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 21.jpeg 22.jpeg 26.jpeg 27.jpeg 17.jpeg        18.jpeg        20.jpeg
25.jpeg 23.jpeg 24.jpeg 28.jpeg 29.jpeg 30.jpeg 31.jpeg 32.jpeg 09.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 05.jpeg 16.jpeg 19.jpeg