Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś wymieniana w źródłach jako Nessebandowitz (1300 r.). W następnych latach obok niemieckich nazw: Niesdorf i Nüsdorf używane były polskie przyswojenia: Nieszidowicz i Nieschidowicz. Nazwa miała zdecydowania charakter osobowy i na­leży ją wywieźć od imienia Niesiebąd. W 1947 r. miejscowości nadano nazwę Niesiebędowice. Osada zachowała formę ulicówki z budynkami ustawionymi szczytowo względem drogi oraz częściowo zachowanymi ogrodzenia obejść. Do najcenniejszych budowli we wsi należą: dom z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi i bramą z przejazdami zamkniętymi łukiem oraz Kaplica pw. Matki Bożej (XIX/XX w.) zbudowana na planie prostokąta z jednowieżową fasadą wejścia głównego. Z dawnego folwarku dotrwały do naszych czasów obory i dawna zabudowa mieszkaniowa dla pracowników folwarcznych. Na skraju miejscowości znajduje się wiata z ławkami. Działa tu grupa odnowy wsi. W osadzie mieszka 121 osób.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka