Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przechód

Wieś swoimi początkami sięga XIII w. Wzmiankowana w 1311 r. jako Przechod, co oznacza przejście. W 1936 r. zmieniono wielowiekową nazwę na Waldfurt. Po zakończeniu II wojny światowej miejscowości nadano miano Przechodu. Osada to ulicówka rozplanowana wzdłuż doliny Ścinawy Niemodlińskiej. Obszar wsi jest w większości równinny, z niewielkimi wzniesieniami (Górka Sowińska, Górka Balzerowa i Góra Czarownic). Kolorytu osadzie dodaje wypły­wający z tradycji podział na dzielnice (Kozówka, Rynek, Zamłynie, Gór­ka Sowińska, Wilcze, Wygon, Podgórze, Za szkołą, Hulica, Smolarnia, Trzy Chałupy, Ulica Chrzelicka, Wilczury).

Miejscowość wyróżnia się sporą liczbą obiektów zabytkowych: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.), Kaplica pw. św. Ła­zarza (XVIII w.), plebania (XVIII w.), kapliczka przy­drożna (XVIII w.), budynek zespołu szkolno-przed­szkolnego (1910 r.), bu­dynki mieszkalne, młyn, tartak, karczma. Będąc w Przechodzie koniecznie trzeba odwiedzić Izbę Regionalną. We wsi działa jednostka OSP, biblioteka, lokalne centrum kul­tury (oddział MGOKSiR w Korfantowie), Koło Gospodyń Wiejskich, LZS oraz grupa odnowy wsi. Miejscowość w 2011 r. została uznana za najpiękniej­szą wieś województwa opolskiego.

Na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej znajduje się Otwarta Strefa Aktywności z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, siłownia zewnętrzna, ławki. Przy boisku sportowym usytuowano wiatę. Prze­chód jest organizatorem Międzynarodowego Strażackiego Turnieju Piłki Prądowej WASSERBALL. Mieszka tu 732 osoby.

W lasach na północny-wschód od miejscowości rozciąga się rezerwat przyrody Bolok’a w obrębie Leśnictwa Przechód położony jest użytek ekologiczny Turzycowisko i stanowisko dokumentacyjne „Wydmy Śród­leśne”. Wartym odwiedzenia jest położony w lesie obok drogi prowadzącej do Chrzelic Szwedzki Szaniec – wzniesienie, które według legen­dy jest pozostałością chlebowego pieca szwedzkiego kwatermistrza z czasów wojny trzydziestoletniej. Inna wersja podania głosi, że bronili się Szwedzi podczas potyczki z wojskami austriackimi. W rzeczywisto­ści wzniesienie to ślady średniowiecznego grodziska, co nie wyklucza obecności w tym miejscu Szwedów w XVII w.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przechodzie. Barokowy, wybudowa­ny w miejscu średniowiecznej świątyni w 1779 r. Na planie prostokąta z jednowieżową fasadą zakończoną baniastym hełmem. Z bogatym wy­posażeniem z epoki: późnobarokowym ołtarzem głównym, chrzcielnicą marmurową z towarzyszącym przedstawieniem Chrztu w Jordanie, ba­rokowymi ławkami, obrazami Drogi Krzyżowej oraz dzwonem z 1764 r. odlanym przez Wolfganga Strauba z Ołomuńca. Świątynia jest otoczo­na murem z bramą barokową z 1793 r.

Kapica pw. św. Łazarza w Przechodzie. Wybudowana pod koniec XVIII w. prostokątna z półkolistą absydą i masywnymi szkarpami przed ele­wacją frontową. Wewnątrz – późnobarokowy ołtarz.

CIEKAWOSTKI

Według legendy, na kamieniu leżącym opodal Przechodu przysiedli dwaj mężczyźni. Rozłożyli karty, wyciągnęli wino i zaczęli grać, klnąc przy tym niemiłosiernie. Nagle, niebo pokryły ciemne chmury i pośród piekielnej burzy piorun walnął w biesiadników, chcąc ich uciszyć. Na skale pozostały jedynie ślady ich dłoni. Taka oto historia „diabelskiego kamienia”.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka