Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 14-07-2005 08:51

Wieś u podnóża Płaskowyżu Głubczyckiego. Wzmiankowana w początkach XIV w. (1300, 1305) jako Predros, czyli osada przy drodze. Z czasem doszło do podziału miejscowości i powstania Przydroża Małego i Wielkiego. W przeszłości siedziba dużego majątku ziemskiego z pałacem barokowym z 1730 r., przebudowanym w 2 p. XIX w. z założeniami parkowymi. W pałacu, w 1741 r. podpisano słynną konwencję przydroską, która umożliwiała Fryde­rykowi II przyłączenie Śląska do Prus. Zespół pałacowy obecnie sta­nowi własność prywatną. Wieś to ulicówka z zachowanym zajazdem i budynkiem dawnej szkoły oraz Kościołem pw. św. Floriana z 1901 r. bez cech stylowych. Wewnątrz świątyni ołtarz neogotycki, obrazy Dro­gi Krzyżowej oraz drewniany konfesjonał z początków XX w. Naprze­ciw kościoła mur ceglano-kamienny stanowiący otoczenie dawnego zespołu pałacowego. Na terenie przylegającym do boiska sportowego znajduje się grill z ławkami, urządzenia rekreacyjne oraz zabawowe dla dzieci. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich. Przydroże Małe liczy 327 mieszkańców.

Opodal wsi znajduje się ważny ośrodek pątniczy – Szwedzka Gór­ka z Kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej. Początki kultu tego miejsca sięgają czasów wojny trzydziestoletniej. Jak głosi legen­da żołnierze szwedzcy próbowali zniszczyć obraz Maryi, który w cudowny sposób powrócił na swoje miejsce. Z czasem wierni w miejscu dawnej kapliczki postawili kościół Założenie pochodzi z XVIII w. Świątynia otrzymała ostateczną formę w XIX w. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz z rzeźbą Piety. Kopia cudownego obra­zu Matki Bożej umieszczona została w ołtarzu bocznym kościoła. W otoczeniu kościoła odnajdziemy: figurę św. Jana Nepomucena oraz kapliczki z obrazami Drogi Krzyżowej, ambonę zewnętrzną i sześć kaplic.

Na wschód od Przydroża Małego leży przysiółek Ligota Ścinaw­ska. Osada była wzmiankowana w 1376 r. jako Elghota czyli Ligota. W przeszłości znajdowały się tu dwa dwory z parkami, a mają­tek specjalizowała się w hodowli bydła rasy czarnej. W początkach XX w. Ligota należała do rodziny Fränklów – bu­downiczych zakładów tekstylnych w Prudniku, znanych po II wojnie światowej jako Frotex. Z dawnej świetności w przysiółku zachowała się budynek dawnego dworu oraz resztki za­budowań folwarcznych.

CIEKAWOSTKI

9 października 1741 r. w pałacu w Przydrożu Małym zawarto tajną konwencję, która umożliwiła Prusom przejęcie Śląska. Sygnatariu­szami konwekcji byli Fryderyk II Wielki – król Prus oraz marszałek wojsk austriackich Wilhelm Reinhard von Neipperg. Podpisanie konwencji odbyło się w obecności brytyjskiego ambasadora w Prusach Johna Carmichaela 3. hrabiego Hyndforda. Neipperg przybył do Przydroża z Gryżowa, gdzie stacjonował. Król Fryderyk na miejsce obozowania wybrał Korfantów, w którym znalazł się 3 października. Jego wojska rozbiły się przy drodze do Puszyny. On sam zaś, przez blisko tydzień gościł w korfantowskim pałacu, po czym ruszył na spotkanie z Neippergiem.

 

14.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 13.jpeg 12.jpeg 11.jpeg 01.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 21.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg 17.jpeg 22.jpeg 23.jpeg 25.jpeg 24.jpeg 26.jpeg