Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 14-07-2005 09:31

Wieś na Równinie Niemodlińskiej, w formie łańcuchówki z go­spodarstwami luźno rozlokowanymi w pewnym oddaleniu od drogi. Na północ od osady, w przysiółku Kolonia Przydro­że, zachował się budynek dworu (XIX w.). Zabudowa Przydroża pre­zentuje się dość jednolicie, brak w niej szczególnie wyróżniających się budynków. Będąc w Przydrożu Wielkim warto zajrzeć do atrakcyjnie położonego nad Ścinawą Niemodlińską przysiółka Drewnica (dawniej wieś Holzmühle czyli drewniany młyn – przyswojenie polskie Honcmi­la). W centralnej części wsi znajduje się Kościół pw. Matki Bożej Czę­stochowskiej z 1 p. XIX w. Otoczony murem z polnego kamienia. W ele­wacji kościoła dwie tablice nagrobne z końca XIX w., prawdopodobnie pozostałość po przedwojennym cmentarzu przykościelnym.

Obok świątyni odnajdziemy krzyż dziękczynny poświęcony ocalałym podczas wojny mieszkańcom wsi przybyłym z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Na terenie przylegającym do plebanii znajduje się miejsce postojowe z altanką. Wieś liczy 155 mieszkańców.

CIEKAWOSTKI

Według niektórych opracowań teren pomiędzy Przydrożem Małym i Wielkim w przeszłości był zabudowany. Wspomina się o dawnym przyswojeniu Stare Domy (Alte Häuser) dla tego rejonu. Tłumaczy to fakt, iż dla obydwu wsi w okresie średniowiecza używano jednej nazwy.

 

02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 01.jpeg 06.jpeg 07.jpeg