Dziś są imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wybierz język:
 14-07-2005 08:57

Wieś położona w południowo-za­chodniej części gminy Korfantów w bezpośrednim sąsiedztwie La­sów Puszyńskich. Wzmiankowana w 1300 r. jako Pussina. Nazwę tę można wywieść od wyrazów puch, mech, młode włosie, a tak­że stęchlizna i zaduch. W nazewnictwie nie­mieckim utrwaliło się określenie Puschine. Od 1936 r. wieś nosiła nazwę Erlenburg, po 1945 r. – Puszyna. Obecnie zabudowa wsi jest silnie rozproszona. Zagęszczenie budynków miesz­kalnych występuje w części zachodniej wsi. W części wschodniej odnajdziemy zespół zabudowań folwarcznych z pozostałościami założeń parkowych przedwojennego pałacu. Z ważniejszych obiektów osady warto wymienić: budynek dawnej szkoły (1 p. XX w.), karczmę, Kościół pw. Świętego Krzyża (1 p. XX w.), zabudo­wania folwarczne (XIX w.), pomnik wojenny na miejscowym cmentarzu. W Puszynie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz grupa odnowy wsi. W miejscowości znajduje się świetlica wiejska wraz z terenem rekreacyj­nym. Wieś liczy 358 mieszkańców.

W kompleksie leśnym pomiędzy Puszyną i Piechocicami można odnaleźć ślady grodziska Puszyna będącego pozostałością strażnicy średniowiecz­nej zlokalizowanej w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej z X-XII w. Na północ­ny-wschód od wsi, w niewielkim zagajniku znajduje się zarośnięty Czarny Staw. Miejscowa legenda łączy go z hucznym weselem córki młynarza, podczas którego goście pozakładali na nogi weselne kołacze by ulżyć no­gom. Młynarz nie mógł tego przeboleć i wrzasnął: Niech was piekło po­chłonie! I tak się stało. Po zabudowaniach młyna pozostała jedynie tafla czarnej wody. Niewątpliwym walorem miejscowości są Lasy Puszyńskie – duży kompleks leśny rozciągający się na południowy-zachód od osady. Spotkamy tu drzewostan liściasty z przewagą grabów i dębów oraz bór sosnowy świeży i wilgotny. Przez las prowadzi atrakcyjna krajobrazowo droga łącząca Puszyną z Przydrożem Małym. Na północ od traktu, przed Przydrożem, odnaleźć można malowniczy staw leśny.

CIEKAWOSTKI

W 2018 r. korona żniwna z Puszyny została uznana za najpiękniejszą podczas dożynek wojewódzkich w Paczkowie. Tym samym Puszynianie uzyskali prawo do reprezentowania województwa opolskiego na dożynkach prezydenckich w Spale w 2019 r.

 

01.jpeg 02.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 09.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 08.jpeg 10.jpeg