Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 14-07-2005 09:55

Wieś wzmiankowana w 1300 r. Ze względu nas strukturę na­rodowościową nazywana Polnisch Jamke (Polska Jamka). W 1936 r. nazwę wsi zmieniona na Heinrichshof OS. Po za­kończeniu II wojny światowej osadzie nadano miano Stara Jamka. Za­budowania wsi zlokalizowane są wzdłuż głównej drogi. Dekoracja ścian szczytów domów ogranicza się do prostych gzymsów oraz plakiet z da­tami. W centralnej części wsi, obok świetlicy wiejskiej odnajdziemy sta­ry dzwon umarłych na nowoczesnym metalowym stelażu. Pozostała zabudowa o niewielkiej wartości artystycznej i najczęściej spotykanym układzie szczytowym.

Położenie wsi sprzyja tury­styce rowerowej. Można stąd dojechać m.in. do Rzymkowic, przez przysiółek Dobrzyków. Dalej zaś w rejony Borów Niemodlińskich. We wsi funk­cjonuje nowoczesna świetli­ca wiejska. Mieszkają tu 233 osoby.

CIEKAWOSTKI

W okresie przedwojennym Sobkownią w Starej Jamce nazywano gospodę wraz ze sklepem – od nazwiska właściciela Sobka. Przyswojenia powstawały również w okresie późniejszym. W latach 60. XX w. Jameccy ukuli określenie Jarówka, dla dużego rowu, w którym pojono zwierzęta i latem kąpały się dzieci.

 

 

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg
09.jpeg 06.jpeg