Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 14-07-2005 10:39

Włostowa

krajobraz ze stawami w tle…

 

Historia

Włostowa - miejscowość bardzo stara, choć źródła pisane wzmiankowały ją po raz pierwszy w 1425 r jako Vlost. Nazwa polska Flotowa wystąpiła w 1784 r. Słowiańskie pochodzenie tej nazwy wywodzi się o średniowiecznego imienia Włost. Przeprowadzone badania archeologiczne wskazują na istnienie tu osady średniowiecznej. Od średniowiecza aż do okresu międzywojennego panowały tu doskonałe warunki dla rozwoju rybołówstwa, gdyż  część obszaru w pobliżu miejscowości stanowiły bagna, na których zakładano stawy hodowlane. Istniał tu również  młyn wzmiankowany w 1783 roku. W XIX i XX wieku istniał tu założony przez przedsiębiorczych mieszkańców Włostowski Związek Kas Pożyczkowych. Po II wojnie światowej wielu mieszkańców pozostało we wsi.
Współcześnie we Włostowej istnieją dobre warunki do rozwoju regionalnej turystyki. Pobliski las sprzyja rekreacji a liczne stawy hodowlane zachęcają do obserwacji chętnie zlatujących na nie ptaków, takich jak czaple, łabędzie i kaczki. Miłośnicy przyrody mogą również zauważyć wydrę, która pojawia się na przepływających przez wieś rzekach: Ścinawie Niemodlińskiej i Młynówce. We Włostowej działa Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Korfantów oraz grupa odnowy wsi, która zrealizowała projekty takie jak remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego.

Liczba mieszkańców - 450

 

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 06.jpeg