Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 24-02-2009 08:25

Atrakcje turystyczne

03.jpeg

Niewątpliwym walorem Ziemi Korfantowskiej jest jej przyroda. Bogactwo biologiczne gminy, wypływające z jej krajobrazu rolniczego, jest jednym z najbardziej różnorodnych na terenia całego Śląska, występuje tu wiele chronionych gatunków flory i fauny. Rozległe tereny podmokłe, usytuowane wzdłuż dorzecza Ścinawy Niemodlińskiej są rajem dla ptactwa wodnego, płazów i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Na obszarze występują różne formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody. Bogactwem gminy Korfantów są również, składające się elementy krajobrazu, pomniki przyrody. Jednym z nich jest aleja lip drobnolistnych w Gryżowie. Rosnące tam okazałe drzewa liczące po 250 lat, sięgające ponad 20 metrów wysokości i do 345cm obwodu. Ponadto prawdziwą chlubą tych ziem są okazałe, kilkusetletnie dęby szypułkowe. Do największych należy okaz rosnący w Kuźnicy Ligockiej przy leśniczówce (650 cm obwodu). Równie imponująco w okresie wiosennym przedstawia się stanowisko występowania śnieżyczki ciągnące się od Korfantowa wzdłuż rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w kierunku wsi Rynarcice.

Zobacz również:
Pogodowe dane statystyczne z lat 2009 -2010
Pogodowe dane statystyczne z roku 2011

  • 07-12-2017 15:29

    Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce

    Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Przydrożu Małym i Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Zlatých Horách zrealizowali projekt Sacrum i uduchowienie w turystyce Euroregionu Pradziad. W ramach projektu w kościółku na Szwedzkiej Górce przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie dachu. Partnerzy wspólnie przygotowali „Przewodnik Pielgrzyma”. 

    Zachęcamy do zapoznania się z treścią PDFPrzewodnika Pielgrzyma.pdf (2,28MB)

    Czytaj dalej