Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 05-03-2007 09:16

Wykaz zadań dofinansowanych ze środków unijnych

Gmina Korfantów aplikuje o  ośrodki z funduszy zewnętrznych, poniżej podajemy zestawienie przeprowadzonych inwestycji  z udziałem tych środków.

L.p. 
Rok
Nazwa zadania
Kwota dofinansowania 
Źródło dofinansowania 
l.
 
1998
 
Remont i modernizacja przepompowni ścieków w Korfantowie.
 
113.223,44 zł
 
Fundusz Programu Odbudowa -33.583,44 zł; Fundusz Integracji Europejskiej -26.640, 00 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -53.000,00 zł.
 
2.
 
1998
 
Wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego C Korfantów -Puszyna.
 
6.000 €
 
Fundusz Programu Odbudowa
 
3.
 
1998
 
Wykonanie naprawy, odmulenia rowów melioracyjnych w miejscowościach: Przechód, Rynarcice, Przydroże Wielkie.
 
14.480 €
 
Fundusz Programu Odbudowa
 
4.
 
2000
 
Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
 
54.500,00 zł
 
Opolski Urząd Wojewódzki
 
5.
 
2000
 
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci w miejscowościach Korfantów i Włostowa.
 
10.000,00 zł
 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nysie.
 
6.
 
2001
 
Budowa wodociągu Wielkie Łąki — Niesiebędowice.
 
100.000,00 zł
 
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa.
 
7.
 
2001
 
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci w miejscowościach Korfantów, Puszyna i Piechocice.
 
30.000,00 zł
 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nysie.
 
8.
 
2002
 
Wymiana sieci kanalizacyjnej na rury o średnicy 300 mm z PCV w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia.
 
30.000,00 zł
 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nysie.
 
9.
 
2002
 
Budowa hali sportowej w Korfantowie.
(Zobacz: _pozycjamenu41_)
 
l.910.000,00 zł
 
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu.
 
10.
 
2003
 
Budowa wodociągu w Przechodzie.
 
442.565,00 zł
 
SAPARD
 
11.
 
2003
 
Budowa nowych punktów świetlnych na drogach wojewódzkich.
 
19.794,00 zł
 
Opolski Urząd Wojewódzki
 
12.
 
2003
 
Spotkanie miast friedlandzkich.
(Zobacz: prezentację  na temat historii spotkań, a także fotoreportaż ze zjazdu.)
 
21.118,00 zł
 
PHARE CBC
 
13.
 
2003
 
Młodzi sportowcy ambasadorami wspólnej Europy - zawody biegowe.
 
15.771,00 zł
 
 
PHARE CBC
 
 
14.
 
2004
 
Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Korfantowie.
(Zobacz: _pozycjamenu6_)
 
59.000,00 zł
 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 
15.
 
2004
 
Studnia SUW w Korfantowie.
 
68.700,00 zł
 
Kontrakt Wojewódzki
 
16.
 
2004
 
Budowa wodociągu w Ścinawie Nyskiej ul. Jegielnicka.
 
100.374,00 zł
 
SAPARD
 
 
17.
 
2004
 
Budowa sieci wodociągowej w Myszowicach.
 
194.060,00 zł
 
SAPARD
 
18.
 
2004
 
Budowa wodociągu w Kuźnicy Ligockiej.
 
234.548,00 zł
 
SAPARD
 
19.
 
2004
 
Przebudowa drogi w Puszynie.
 
312.084.00zl
 
SAPARD
 
20.
 
2004
 
Zakup zestawu komputerowego.
 
5.000,00 zł
 
Opolski Urząd Wojewódzki
 
21.
 
2004
 
Utworzenie czytelni internetowej „IKONKA".
 
9.026,00 zł
 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
 
22.
 
2004
 
Remont sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Przechodzie.
 
14.346,00 zł
 
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 
23.
 
2004
 
Remont okien w szkole podstawowej w Zespole Szkół w Ścinawie Małej.
 
14.136,00 zł
 
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 
24.
 
2005
 
Remont w szkole podstawowej w Gryżowie.
 
18.051,00 zł
 
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 
25.
 
2005
 
Rozwój Gminnego Centrum Informacji w Korfantowie.
(Zobacz: _pozycjamenu6_)
 
5.000,00 zł
 
Aktywizacja Zawodowa Absolwentów "Pierwsza Praca", Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 
26.
 
2005
 
Wyposażenie hali sportowej w Korfantowie.
 
42.300,00 zł
 
Kontrakt Wojewódzki
 
27.
 
2005
 
Budowa tranzytu Puszyna — Przydrożu Małym.
 
188.124.00zl
 
Agencja Nieruchomości Rolnych
 
28.
 
2005
 
Informacja turystyczna Gminy Korfantów — folder promujący Gminę Korfantów.
 
19.229, 00 zł
 
Euroregion Pradziad
 
29.
 
 
 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Zespole Szkól w Ścinawie Małej.
 
13.958,00 zł
 
 
 
 
30.
 
 
 
Pracownia informatyczna w Zespole Szkół w Korfantowie
 
42.387,00 zł
 
 
 
 
31.
 
 
 
Pracownia informatyczna w Zespole Szkół w Przechodzie
 
42.387,00 zł
 
 
 
32.
 
2004-2006
 
Odnowa wsi, wsie Przechód i Włodary
 
6.488,00 zł
 
 
 
33.
2004
 
Śladami Kultury Lokalnej -Kultura Bliska.
 
6.000,00 zł
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
34.
2005
Lokalne Grupy Działania szansą nowej jakości życia i rozwoju korfantowskiej wsi.
 (Zobacz: _pozycjamenu64_)
62.000,00 zł
 
FAPA
 
 
Środki pozyskane przez Gminę Korfantów z funduszy zewnętrznych w latach 2004 - 2006 lecz nie rozliczone z uwagi na realizację projektów:
 
Lp
 
Rok
 
Nazwa zadania
 
Kwota dofinansowania
 
Źródło dofinansowania
 
1.
 
2004
 
 _pozycjamenu69_
215.625,00 zł -całkowity koszt zadania — dofinansowanie  72,34%
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
2.
 
2006
 
Turniej tenisa stołowego -spotkanie młodych sportowców.
(Zobacz: Międzynarodowe Zawody w Tenisie Stołowym Korfantów 2006)
 
12.930,00 zł
 
INTERREG III A
 
3.
2006
„Budowa odcinka ul. Mickiewicza z łącznikiem drogowym pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego”
262.981,38 zł
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego