Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 22-08-2007 09:46

Rok 2003

Pan JAN KAŁUŻA

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VIII/73/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 2003 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.


 Pan WŁADYSŁAW WICIAK

WŁADYSŁAW WICIAK.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VIII/74/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 2003r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Władysław Wiciak jest mieszkańcem Włostowej. Ma 52 lata. W latach 1973 -2001 był pracownikiem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Włostowej.

Nieprzerwanie od 38 lat jest aktywnym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowej. Od 1973 roku jest gospodarzem jednostki OSP i jest odpowiedzialny za sprawność sprzętu gaśniczego. Od 1983 roku jest kierowcą jednostki. Społecznie od wielu lat prowadzi zajęcia szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych, ich efektem są wysokie lokaty jednostki OSP w zawodach gminnych .

Pan Władysław Wiciak jest także czynnym kreatorem życia społecznego we Włostowej, współorganizatorem szeregu prac społecznych, w tym remontu Domu Strażaka. Za dotychczasową działalność społeczną został odznaczony honorową odznaką "Zasłużonemu Opolszczyźnie" oraz brązowym i srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".


Pan STANISŁAW OLSZA

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VIII/75/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 2003r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

STANISŁAW OLSZA.jpeg
Pan Stanisław Olsza jest mieszkańcem Węży. Ma 54 lata. Od 1978 roku prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. W latach 1970 - 74 był sołtysem wsi Węża oraz Radnym Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej w Ścinawie Nyskiej. W kadencji 1972 - 75 był Radnym Powiatu Nyskiego. W latach 1976 -90 był Radnym Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie.

Od 1998 roku jest Radnym Rady Miejskiej w Korfantowie.
W ubiegłej kadencji był członkiem Zarządu Miejskiego.
W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. W latach 1984-1988 pełnił funkcję przewodniczącego rady sołeckiej wsi Węża. W tym okresie dzięki jego zaangażowaniu zbudowano przy udziale mieszkańców: - chodnik przez całą wieś wraz z odcinkiem drogi i systemem kanalizacji deszczowej, - pawilon sportowy, - świetlicę wiejską.

W latach 1986-1993 - prezes klubu sportowego "KS LZS Węża", "LKS Węża Czarni Korfantów" oraz "NKS Węża Nysa". Znakomicie łączy funkcje społeczne z prowadzeniem własnego gospodarstwa. Potwierdzeniem tego są uzyskiwane wyróżnienia:

  • w latach 1979,1980 i 1983 - tytuł "MISTRZ PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO";
  • w 1980 roku - nagroda wojewódzka I-go stopnia za wybitne osiągnięcia
  • w działalności społecznej i zawodowej;
  • w 1981 roku - nagroda Ministra Rolnictwa za wysokie wyniki produkcyjne w gospodarstwie;
  • w 1990 roku - wyróżniony na szczeblu krajowym za działalność społeczną w środowisku wiejskim.

Za osiągnięcia i zaangażowanie w sprawy wsi i odznaczony:

  • w 1973 roku - "BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI";
  • w 1980 roku - "SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI";
  • w 1984 roku - medalem "40-lecia PRL";
  • w 1989 roku - "ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI".