Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 22-08-2007 10:01

Rok 1994

Prof. dr hab. PAWEŁ ŁĄCZKOWSKI

 

PAWEŁ ŁĄCZKOWSKI.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXVI/216/94 z dnia 27 maja 1994r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 października 1994r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej.

 

Prof. dr hab. Paweł Julian Łączkowski - urodził się w 1942r. w Kielcach. Wykształcenie: LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył w 1961r. w 1966r. ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1975r. uzyskał doktorat. Przebieg pracy zawodowej: UAM - katedra socjologii 1966r.,1973 - 84r. sekretarz naukowy Sekcji Poznańskiej i Konińskiej Komitetu Badań Regionów Uprzemysłowionych. W latach 1980 - 87 kierownik Pracowni Badań Regionów Uprzemysłowionych, wicedyrektor Instytutu Socjologii, członek Senatu UAM, Centralny Ośrodek Oświaty i Postępu w Rolnictwie. W 1987 - 89 kierownik pracowni. 1992r. wicepremier d/s politycznych w rządzie Hanny Suchockiej, Przewodniczący Społecznego Komitetu Rady Ministrów. Poseł na Sejm X i I kadencji. Współzałożyciel Partii Chrześcijańskich Demokratów - obecnie jej Przewodniczący. Uhonorowanie Pana Profesora tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Korfantów" przez Radę Miejską w dniu 27 maja 1994r. było wyrazem uznania za podejmowane działania przyspieszające odzyskanie przez Korfantów statusu miejskiego. Wręczenie aktu nadania "Honorowego Obywatela Miasta Korfantów" Panu prof. dr hab. Pawłowi Julianowi Łączkowskiemu odbyło się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 14 października 1994r. Aktu wręczenia dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Nowacki i Burmistrz Miasta i Gminy mgr Zdzisław Martyna.


PAN RYSZARD ZEMBACZYŃSKI

 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXVI/217/94 z dnia 27 maja 1994r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 października 1994r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej.

 

Pan Ryszard Zembaczyński - urodził się w 1948r. w Cieplicach Śląskich Zdrój. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1972r. W latach 1972 - 74 praca w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego na kilku elektrowniach. 1974 - 81r. - Projektant w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. W okresie 1981 -85 Dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a w latach 1985 - 90 Wicewojewoda Opolski d/s gospodarki i budownictwa. Od 1990r. Wojewoda Opolski. Uhonorownie Pana Wojewody Opolskiego tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Korfantów" przez Radę Miejską w Korfantowie w dniu 27 maja 1994r. było wyrazem uznania za przychylność i podejmowanie działań przyśpieszające proces odzyskania przez miejscowość Korfantów praw miejskich po wielu latach starań mieszkańców i władz Gminy. Aktu wręczenia dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Nowacki i Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Martyna.