Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 22-08-2007 09:48

Rok 1997

KS. WILHELM KUDELKA

 

KS WILHELM KUDELKA.jpeg

Proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ścinawie Małej Tytuł nadany uchwałą Nr XXVI/194/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 1997r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 15 sierpnia 1997r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 4-tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Ks. Wilhelm Kudelka - proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ścinawie Małej. Urodzony 24 lutego 1946r. w Mosburg. W latach 1971 - 76 uczęszcza do Seminarium Duchownego w Nysie. Tytuł mgr teologii uzyskuje w 1977r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Od 1977r. skierowany zostaje jako wikary do parafii w Chrząszczycach, a następnie też jako wikary do parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach. 24 lipca 1984r. zostaje mianowany proboszczem parafii Ścinawa Mała. Od 5 grudnia 1991r. przyznano ks. tytuł dekanalnego duszpasterza CARITAS Dekanatu Biała. Również od 5 września 1992r. jest Dziekanem dekanatu bialskiego. Drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Ścinawie Małej. Jako proboszcz i gospodarz wybudował dom katechetyczny, z którego korzystają mieszkańcy parafii. Przeprowadził remont plebanii, elewację kościołów w Ścinawie Nyskiej i Ścinawie Małej oraz remonty cmentarzy w Ścinawach. Jako honorowy tłumacz języka niemieckiego udziela świadczeń dla potrzeb mieszkańców i organów samorządu Gminy. Jest nie tylko proboszczem, ale wielkim społecznikiem.


KS. ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI

 

KS ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI.jpeg
Proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Korfantowie Tytuł nadany uchwałą Nr XXVI/193/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 1997r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 15 sierpnia 1997r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 4-tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

 

 


 

PAN MARIAN CZAJKA

 

MARIAN CZAJKA.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr XXVI/196/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 1997r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 15 sierpnia 1997r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 4-tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Marian Czajka- urodzony 8 września 1926r. w miejscowości Komarno woj. Lwów. Po ukończeniu szkoły w 1941r. i otrzymaniu świadectwa Ludowego Komisariatu Oświaty URSR rozpoczyna pracę we Lwowie, pracując tam do 1944r. W roku 1945 wyjeżdża na Ziemie Odzyskane do miejscowości Bożec pow. prudnicki. W roku 1947 osiedla się w Ścinawie Małej podejmując pracę w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1948r. wyjeżdża do Krakowa, by kontynuować naukę w szkole Handlowców i Rachunkowości. Po ukończeniu szkoły podejmuje w 1951r. pracę w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" jako księgowy. Od 1956r. obejmuje stanowisko wiceprezesa w Gminnej Spółdzielni d/s Handlu Gastronomii i Produkcji. 1 września 1968r. zostaje powołany na funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Ścinawie Nyskiej, którą pełni do 31 grudnia 1972r. Od 1973r. podejmuje pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ścinawie Nyskiej, gdzie pracuje do 1991r. tj.do przejścia na emeryturę. Poza pracą zawodową pełni szereg funkcji w organizacjach społecznych i spółdzielczych. Od 1946r. czynny członek a zarazem Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Za wzorową pracę na zajmowanych stanowiskach oraz wkład pracy społecznej zostaje uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Złotym Znakiem Związku, Odznaką Zasłużony Opolszczyźnie, Honorową Odznaką "Przyjaciół Harcerstwa".


PAN PIOTR STEBELSKI

 

PIOTR STEBELSKI.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr XXVI/195/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 1997r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 15 sierpnia 1997r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 4-tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Piotr Stebelski - długoletni działacz samorządowy. Urodzony 1 kwietnia 1916r. w Mołotkowie pow. Krzemieniec, zam. w Korfantowie. Działacz samorządowy od 1946r. najpierw jako radny a od 1954r. do 1969r. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej / od 1954 - 1963r. w Korfantowie, od 1963 - 1966r. w Łambinowicach i od 1966 - 1969r. znów w Korfantowie /. Od 1969r. do 1979r. pracuje w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Otmęt" w Korfantowie. Od 1979r. emeryt. Za swą działalność zawodową i społeczną odznaczony Srebrnym, Złotym i Kawalerskim Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużonemu Opolszczyźnie. Zmarł w 2000 roku.


PAN ULRICH LISSON

 

ULRICH LISSON.jpeg
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie. Tytuł nadany uchwałą Nr XXVI/197/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 czerwca 1997r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 15 sierpnia 1997r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 4-tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Ulrich Lisson - długoletni działacz samorządowy i społeczny. Urodzony 13 czerwca 1939r. w Przechodzie. W 1956r. rozpoczyna pracę w Zakładach Przemysłu Odzieżowego w Nysie, gdzie łącznie ze służbą wojskową / 1959 - 1961r./ pracuje do 1961r. Od 1962r. rozpoczyna pracę w zakładach Porcelitu w Tułowicach, gdzie pracuje do 1995r. tj. do przejścia na emeryturę. Od 1964r. nieprzerwanie pełni funkcję radnego, najpierw w Gromadzkiej Radzie Przechód. Aktualnie od 2-ch kadencji radny Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Od 14 roku życia czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie. Za działalność samorządową i społeczną odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużonemu Opolszczyźnie.