Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 22-08-2007 09:49

Rok 1998

KS. EDMUND KWAPIS

 

KS EDMUND KWAPIS.jpeg

Proboszcz parafii Przechód pw. Jana Chrzciciela Tytuł nadany uchwałą Nr XXXVI /254/98 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 czerwca 1998r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 1998r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Gminy w 5 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Ks. Edmund Kwapis - urodzony 26 lipca 1931r. w Bodzanowicach k/Olesna - od 1975r. proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Przechodzie. Duszpasterz od 42 lat. 6 maja 1976r. uchwałą ówczesnej Rady Państwa nadane mu zostało obywatelstwo polskie. Uroczystość nadania odbyła się na Sesji Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie w dniu 11 października 1976r. Ks. Edmund Kwapis cieszy się dużym autorytetem wśród mieszkańców wsi. Na uznanie zasługuje jago postawa jako duszpasterza, a także człowieka, który potrafi współpracować dla i ze środowiskiem. Niejednokrotnie to on właśnie był inicjatorem wielu prac i przedsięwzięć na rzecz wsi, angażując się osobiście w te prace. Jest również doskonałym pedagogiem. Cechuje go tolerancja wobec spraw ludzkich. Przekazuje sumiennie i rzetelnie wiedzę, a niejednokrotnie z ogromnym wyczuciem i taktem podchodzi do spraw wychowawczych. Odszedł na emeryturę w 2002 roku.


PAN BRONISŁAW BALIK

 

BRONISŁAW BALIK.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XXXVI /258/98 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 czerwca 1998r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 1998r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Gminy w 5 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Bronisław Balik - urodzony 10 października 1920r. w Młynowie, zamieszkały we Włostowej. Pracę na terenie Gminy Korfantów rozpoczął od 1 lutego 1951r. jako nauczyciel w szkole podstawowej we Włosowej. Od 1 września 1953r. do momentu przejścia na emeryturę tj. 10 października 1990r. pełnił funkcję najpierw kierownika, a później dyrektora szkoły we Włostowej. Pracując zawodowo - wzorowo organizował pracę szkoły w sferze spraw dydaktycznych i wychowawczych, opiekuńczych i administracyjnych. Tworzył właściwą atmosferę pracy i zapewniał pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę. W pracy cechowała go odpowiedzialność i koleżeństwo. Cieszył się dużym autorytetem wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. Wypracował dobrą opinię współpracy szkoły ze środowiskiem. W latach 1976 - 1990 był prezesem Związku Nauczycielstwa - Rady Oddziałowej. Za swą działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra i Kuratora, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.


PAN WŁADYSŁAW MIESZCZAK

 

WŁADYSŁAW MIESZCZAK.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XXXVI /256/98 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 czerwca 1998r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 1998r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Gminy w 5 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Władysław Mieszczak - urodzony 6 kwietnia 1922r. w Kocierzu Małym, zamieszkały we Włodarach. Od najmłodszych lat związany był ze spółdzielczością samopomocową i bankowością. Najpierw w Gminie Jasienica Dolna, a od 1976r. w Gminie Korfantów. W latach 1974 - 84 działacz rad narodowych jako radny. W latach 1960 - 64 ławnik Sądu Powiatowego w Nysie. W latach 1956 - 84 członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni. Jako działacz samorządowy i spółdzielczy organizował wiele przedsięwzięć na rzecz wsi Włodary. Za swoją działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony Opolszczyźnie i Działacz Ziemi Nyskiej. Zmarł w 1998 roku.


PAN STANISŁAW BŁASZCZUK

 

STANISŁAW BŁASZCZUK.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XXXVI /255/98 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 czerwca 1998r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 1998r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Gminy w 5 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Stanisław Błaszczuk - urodzony 13 czerwca 1932r. we wsi Kłodno, zamieszkały w Korfantowie. Radny wielu kadencji w tym ostatnich w latach 1990 - 98. W ubiegłej kadencji członek Zarządu Gminy. Jako wzorowy rzemieślnik i wychowawca wielu młodych pokoleń, którzy w jego zakładzie usługowym zdobywali zawód, a dziś są wysokiej klasy specjalistami. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi. Stad często angażowany do różnego rodzaju prac wymagających wysokiej wiedzy i doświadczenia. Ceniony jako człowiek i wielki społecznik. Długoletni członek Spółdzielni Rzemieślniczej w Nysie i Cechu Rzemiosł Różnych w Opolu, kultywował tradycję dobrze wykonywanego zawodu. Wypadek i związana z tym długotrwała choroba nie pozwoliły mu w pełni wywiązywać się z pełnionego mandatu radnego bieżącej kadencji.


PAN NARCYZ GALLA

 

NARCYZ GALLA.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XXXVI /257/98 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 czerwca 1998r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 1998r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Gminy w 5 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Narcyz Galla - urodzony 13 kwietnia 1920r. w Przebrażu, zamieszkały w Przydrożu Wielkim. Długoletni sołtys wsi Przydroże Wielkie. Jako gospodarz wsi dał się poznać jako wzorowy działacz samorządu wiejskiego, umiejący organizować ludność do prac społeczno-użytecznych na rzecz swojej miejscowości. Był człowiekiem skromnym a zarazem wielkim. Ceniony przez pokolenia mieszkańców sołectwa. Był aktywnym członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Był jednym z najdłużej piastujących mandat sołtysów w gminie. Zmarł w 2003 roku.