Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 22-08-2007 09:51

Rok 1999

PANI KLARA LASZEWSKA

KLARA LASZEWSKA.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr IX /70/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 1999r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 13 sierpnia 1999r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 6 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pani Klara Laszewska - urodziła się 1944r. w Porąbce woj. śląskie, zamieszkała w Korfantowie. Swą pracę rozpoczynała od funkcji kierownika produkcji w Państwowym Gospodarstwie Rolnym we Włodarach. Od 1973r. jest instruktorem rolnym w Gminie Ścinawa Nyska. Po likwidacji Gminy Ścinawa Nyska i włączeniu do Gminy Korfantów /z dniem 1.01.1973r./ rozpoczęła pracę w Banku Spółdzielczym w Korfantowie, zostając wkrótce Prezesem tego banku. Lubiana i szanowana przez liczne grono usługobiorców bankowych i mieszkańców gminy.

 

 


 

 

PAN STANISŁAW WADAS

STANISŁAW WADAS.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr IX /71/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 1999r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 13 sierpnia 1999r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 6 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Stanisław Wadas - urodzony w 1936r. w Moczydłach, zamieszkały w Korfantowie. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1953r. jako nauczyciel i kierownik szkoły w Gostyninie woj. toruńskie. W 1962r. rozpoczyna działalność zawodowa na Śląsku Opolskim. Najpierw w Zakładach Gazowniczych w Nysie przy ich budowie, a następnie przy rozbudowie łambinowickiej "CELPY" i Fabryki Porcelitu w Tułowicach. 1 grudnia 1981r. wygrywa konkurs na dyrektora Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "OTMĘT" w Korfantowie. 20 marca 1990r. na własną prośbę odchodzi z zakładu, by poświęcić się branży aptekarskiej. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Właścicieli Aptek Prywatnych Opolszczyzny /SWAPO/ doprowadzając do prywatyzacji aptek Opolszczyzny. Poza działalnością zawodową w latach 1981 - 90 aktywnie uczestniczy w pracach i działalności samorządowej ,co skutkuje w wyborze go na Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


PAN LEON BRODKORB

LEON BRODKORB.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr IX /72/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 1999r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 13 sierpnia 1999r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 6 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Leon Brodkorb - urodzony w 1937r., zamieszkały we Włosowej. Jest rolnikiem gospodarującym na 70 ha gospodarstwie rolnym, a zarazem oddanym i szanowanym działaczem samorządowo - społecznym. Był radnym 3 kadencji przed rokiem 1990 oraz radnym Rady Miejskiej I i II kadencji. Długoletni działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Aktywnie uczestniczy w Radzie Nadzorczej Mleczarni i Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Korfantowie.

 

 


 

 

 PAN KAZIMIERZ WOŁOSZCZAK 

KAZIMIERZ WOŁOSZCZAK.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr IX /73/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 1999r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 13 sierpnia 1999r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 6 - tą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Kazimierz Wołoszczak - urodzony w 1924r. w Żelechowie Wielkim pow. Kamionka St. Nauczyciel i wychowawca, radny wielu kadencji rad narodowych. Swoją pracę rozpoczął jako nauczyciel, a następnie kierownik szkoły podstawowej w Kuropasie, nauczyciel w Korfantowie, dyrektor szkoły w Puszynie, następnie nauczyciel w szkole w Korfantowie skąd w 1984r. przechodzi na emeryturę. Do roku 1992 prowadzi jeszcze lekcje matematyki - ulubionego przedmiotu. W latach 1953 - 63 był instruktorem matematyki w Państwowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych. Za swoją działalność pedagogiczno - wychowawczą odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużonemu Opolszczyźnie, nagrodą Ministra Oświaty oraz Medalem Edukacji Narodowej.