Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 22-08-2007 09:53

Rok 2000

PANI DOROTA ORŁOWSKA

 

DOROTA ORŁOWSKA.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XIX/139/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 4 sierpnia 2000 r. Akt wręczenia nastąpił na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2000 roku w obecności radnych, sołtysów i dyrektorów szkół z terenu gminy.

 

Pani Dorota Orłowska ur. 4 listopada 1931 r. w Tarnowskich Górach, mieszkanka Kuźnicy Ligockiej - nauczyciel emeryt. Pani Dorota po ukończeniu w 1951 r. Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach, pracę nauczycielską rozpoczyna od 01.09.1951 r. w Szkole Podstawowej w Stolarzowicach, skąd 01.09.1952 r. zostaje przeniesiona do Szkoły w Boruszowicach. Od 01.09.1955 r do 31.08.1958 r. w szkole w Strzelcach Opolskich, a od 01.09.1958 r. w Świdole. Od 01.09.1965 r. jako nauczyciel, a od 1974 r. jako Kierownik Punktu Filialnego w Szkole w Kuźnicy Ligockiej, który pełni do 31.08.1981 r. tj. do odejścia na emeryturę. Od 1951 - 1979 r. jako instruktor harcerstwa prowadzi drużyny harcerskie i zuchowe. Od 1951 r. członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1974 r. radna gminnej Rady Narodowej, a od 1984 r. do 1990 r. jest Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania. Za działalność zawodową i społeczną odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużonemu Opolszczyźnie. Uhonorowana nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania.


PAN STANISŁAW MAJ

 

STANISŁAW MAJ.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XIX/141/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 4 sierpnia 2000 roku. Akt wręczenia nastąpił na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2000 roku z okazji 7-mej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Stanisław Maj ur. W 1931 r. w Stubii zamieszkały Korfantów 3-go maja - emeryt. Pan Stanisław jest aktualnie Prezesem Ogrodów Działkowych w Korfantowie, a od 1988 r. Członek Prezydium władz wojewódzkich związków w Opolu. Do przejścia na emeryturę pracował w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Otmęt" w Korfantowie. Już wówczas dał się poznać jako działacz społeczny i samorządowy. Od 1976 r. czynnie uczestniczył w tworzeniu ogrodów działkowych, a od 1988 r. zostaje mu powierzona funkcja Prezesa, którą pełni nadal. W II kadencji Rady za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Działkowca.


PAN BRONISŁAW RACZEK

 

BRONISŁAW RACZEK.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Nr XIX/140/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 4 sierpnia 2000 roku. Akt wręczenia nastąpił na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2000 roku z okazji 7-mej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Bronisław Raczek - emeryt mieszkaniec Korfantowa, ur. 30 sierpnia 1931 r. w Okrojnikach. Po ukończeniu Państwowego Liceum Rolniczego w Kluczborku, działalność społeczną i zawodową od 1953 r. prowadził na terenie Gminy Korfantów. Najpierw od 1972 r. w Gromadzkiej, a od 1973 r. w Gminnej Służbie Rolnej. W latach 1974 -1976 organizuje gospodarstwo rolne w Puszynie. W latach 1976 - 1981 r. pełni funkcję Prezesa Spółdzielni we Włostowej. Od 1981 roku do przejścia na emeryturę w Urzędzie Gminy na stanowisku Kierownika Służby Rolnej. Przez cały okres związany z rozwojem rolnictwa w gminie, które w tym czasie było liczącą się gałęzią produkcji. Za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i licznymi odznakami resortu rolnictwa i spółdzielczości.