Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 22-08-2007 09:55

Rok 2001

PAN STANISŁAW ŚMIAŁEK

STANISŁAW ŚMIAŁEK.jpeg
Tytuł nadany uchwałą nr XXX/187/2001 Rady miejskiej w Korfantowie z dnia 3 sierpnia 2001 roku. Akt wręczenia nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2001 r. z okazji 8-mej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Stanisław Śmiałek urodzony 8 maja 1949 r. w Mikołowie - Jeleniogórskie, po ukończeniu szkoły w roku 1975 podjął pracę w Cukrowni Lewin Brzeski. W poszukiwaniu mieszkania w 1977 r. podjął pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Różanowie. Po ukończeniu kursów w zawodzie murarza i betoniarza w 1985 r. osiadł w Kuźnicy Ligockiej podejmując pracę w Opolskiej Fabryce Mebli w Korfantowie. Od 1988 r. prowadzi własny zakład betoniarski. Od pierwszych dni zamieszkania w Kuźnicy Ligockiej pełni wiele funkcji społecznych. Od 13 lat jako przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego bezinteresownie wykonał wiele prac, dbając o otoczenie szkoły i przedszkola. To dzięki niemu działa świetlica wiejska, jedna z nielicznych w gminie. W latach 1990 - 1994 był radnym, a od 1995 r. do dziś pełni funkcję sołtysa, uważany za jednego z najlepszych i prawdziwych gospodarzy wsi. Bardzo dobrze układa się praca z młodzieżą i działającymi we wsi organizacjami społecznymi. Jest lubianym i cenionym przez społeczność Kuźnicy Ligockiej.


PAN BRONISŁAW RADOM

BRONISŁAW RADOM.jpeg
Tytuł nadany uchwałą nr XXX/187/2001 Rady miejskiej w Korfantowie z dnia 3 sierpnia 2001 roku. Akt wręczenia nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2001 r. z okazji 8-mej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Bronisław Radom ur. 15 kwietnia 1937 r. w Olejowie woj. Tarnopol w latach 1943 - 1947 przebywał z rodzicami w Niemczech, gdzie rodzice zostali wywiezieni na roboty przymusowe. Po przyjeździe do Polski do miejscowości Ścinawa Nyska, gdzie po ukończeniu szkoły podstawowej w 1949 r. - rozpoczął pracę jako praktykant w Gromadzkiej Radzie. Od 1951 - 1955 uczęszcza do Technikum Mechanicznego w Nysie. Od 01.09.1955 podejmuje pracę w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu jako nauczyciel. Od 1958 - 1959 - służba wojskowa. Od 1959 do 1968 - Gminna Spółdzielnia w Janowie. Od 1.10.1968 powołany na sekretarza gromadzkiego w Urzędzie w Ścinawie Nyskiej. Po likwidacji gminy Ścinawa Nyska 30XII 1975 r. od 01.01.1976 r. pełni funkcję sekretarza Gminy w Korfantowie. Od 1978 do 1981 r. pełni funkcję Naczelnika Gminy w Korfantowie. Po odwołaniu od 1982 do 1984 r. podejmuje pracę w Gminnej Spółdzielni w Korfantowie jako Wiceprezes ds. produkcji. Od lipca 1984 r. pełni funkcję Sekretarza Gminy Korfantów. Przez 4 kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz złotym znakiem Związku. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Zasłużonemu Opolszczyźnie. Zmarł we wrześniu 2003 roku.


PAN KAZIMIERZ SUCHODOLSKI

KAZIMIERZ SUCHODOLSKI.jpeg
Tytuł nadany uchwałą nr XXX/187/2001 Rady miejskiej w Korfantowie z dnia 3 sierpnia 2001 roku. Akt wręczenia nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2001 r. z okazji 8-mej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Kazimierz Suchodolski ur. 8 stycznia 1941 roku w Hawczycach, okr. Wołyński z zawodu technik - mechanik pracę rozpoczął 5.08.1957 r. w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. 1962 - 1964 - służba wojskowa. Po wojsku rozpoczął pracę w Łambinowickiej Fabryce Maszyn "CELPA" Łambinowice, gdzie pracował do 1983 r. .W latach 1979 - 1981 Przewodniczący Rady zakładowej w Celpie. W latach 1974 - 75 Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie i Przewodniczący Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy. Od 1983 - 1900 pełni funkcję Pierwszego Sekretarza KG. PZPR i wiele innych funkcji społecznych na terenie gminy. Od 1997 r. pracuje w fabryce mebli sp. z o.o. "Wojtpol" w Korfantowie na stanowisku mistrza produkcji. Za swą działalność społeczną i zawodową odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony Opolszczyźnie, srebrną i złotą odznaką Działacza Związku Zawodowego Metalowców oraz medalami za zasługi dla pożarnictwa.