Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 22-08-2007 10:03

Rok 1996

PANI PAULINA DOROTA POLAK

PAULINA DOROTA POLAK.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XV/110/96 z dnia 30 kwietnia 1996r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 16 sierpnia 1996r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 3- ej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pani Paulina Dorota Polak urodziła się 18 sierpnia 1922r. w Piechocicach. Szkołę podstawową powszechno - niemiecką 8 klasową kończy w Piechocicach. Po ukończeniu 8 klas rozpoczyna naukę w polskim gimnazjum żeńskim w Tarnowskich Górach. W 1955r. wstępuje do organizacji Związku Polaków w Niemczech oraz do harcerstwa. 15 czerwca 1939r. zdaje egzamin dojrzałości z zamiarem podjęcia studiów w Krakowie. Wybuch wojny przerywa marzenia. Za przekonania polityczne osadzona wraz z rodzicami w Korfantowskim Lagrze. Po zwolnieniu, pracuje w gospodarstwie ojca. Z chwilą tworzenia się władz samorządowych w "Tyrlądzie" - z dniem 15 maja 1945r. zatrudniona w Zarządzie Miejskim. Pracuje nieprzerwanie do 30 czerwca 1979r. w administracji korfantowskiej.

Za wzorową pracę i działalność społeczną odznaczona Medalem XXX-lecia, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonemu Opolszczyźnie, Odznaką Honorową Zasłużony Pracownik Rad Narodowych. Zmarła w 1997 roku.