Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 22-08-2007 10:05

Rok 2000

Pan mgr inż. JÓZEF BEDNARSKI

JÓZEF BEDNARSKI.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Nr XIX/138/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 4 sierpnia 2000 roku. Akt wręczenia nastąpił na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2000 roku z okazji 7-mej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Józef Bednarski - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach od jej ukończenia tj. od 1968 roku nieprzerwanie związany jest z gazownictwem. Po skończonych studiach rozpoczyna pracę w gazowni Nyskiej, skąd został przeniesiony do pracy w Opolskich Zakładach Gazowniczych awansując do stanowiska Dyrektora Naczelnego Zakładów Gazowniczych w Opolu. Swój wniosek o nadanie tytułu Honorowego dla Pana Józefa Zarząd Miejski uzasadnia ogromnym zaangażowaniem osobistym w realizację budowy 12 km odcinka gazociągu Gryżów - Korfantów z czterema stacjami redukcyjnymi, oraz jego sfinansowania. Nadanie tytułu to uhonorowanie osoby Pana Dyrektora w tym dziele a tym samym nadzeja na dalszą przychylność w realizacji planowanych inwestycji gminnych związanych z budową sieci rozdzielczych gazu.