Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 22-08-2007 10:05

Rok 2001

Pan inż. JANUSZ HONKOWICZ

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXX/186/2001 z dnia 3 sierpnia 2001 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 14 sierpnia 2003r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

JANUSZ HONKOWICZ.jpeg

Pan Janusz Honkowicz urodził się 27 marca 1948 r. w Gorlicach. W 1967 r. ukończył Technikum Energetyczne w Krakowie. Tytuł inżyniera elektryka uzyskał w 1973 r. jako absolwent Wydziału Elektrycznego, kierunku Elektronika na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Pracę zawodową rozpoczął 12 marca 1969 r. w Elektrowni Halemba na stanowisku dyżurnego elektryka. Od 26 maja 1969 r. związał swoje życie zawodowe z Górnośląskim Zakładem Gazownictwa w Zabrzu. W latach 1969 - 1988 pracował jako elektromonter, starszy mistrz ds. ochrony antykorozyjnej, Z-ca Kierownika Wydziału Pomiarów i Automatyki, Specjalista - inspektor nadzoru ds. elektrycznych, Kierownik Przetłoczni Gazu Rejonu Gazowniczego Zabrze, Kierownik Działu Nadzoru Wykonawstwa Inwestycyjnego. W dniu 2 maja 1988 r. został powołany na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji, 1 lipca 1999 r. na stanowisko Dyrektora Oddziału Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu a od dnia 1 stycznia 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu -Dyrektora Generalnego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu.

W czasie zatrudnienia nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i studiach podyplomowych. Ukończył min. w 1989 r. Podyplomowe Studia Gazownictwa Ziemnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w 1996 r. Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem Gazowniczym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i włożonej pracy w czasie nadzorowania prac inwestycyjnych na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji, może poszczycić się ogromnym wkładem w gazyfikację regionu Żywiecczyzny, woj. Opolskiego, okolic Częstochowy i Wadowic, a także doprowadzeniem gazu do Gliwickiej Strefy Ekonomicznej min. fabryki Opla. Ważną inwestycją była również gazyfikacja gminy Korfantów i okolic, rozpoczęta w 1994 r. Wielokrotnie nagradzany był licznymi odznaczeniami i prestiżowymi nagrodami tj.: Zasłużony Racjonalizator Produkcji, Zasłużony dla Górnośląskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego, Zasłużony dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Brązowa Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Zasłużony dla Górnictwa RP oraz stopniami górniczymi: Inżyniera Górniczego III i I Stopnia, Dyrektora Górniczego III, II i I Stopnia.