Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 22-08-2007 10:56

Rok 2006


Pan BOHUMIL DOLANSKÝ
Starosta, a po polsku Burmistrz partnerskiego miasta FRYDLANT n. Ostravicą w Republice Czeskiej.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/288/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.


Pan Bohumil Dolanský urodził się w 1961 roku w miejscowości Třebíč (Trzebicz).
W latach 1976-1980 uczeń Gimnazjum w Moravskich Budějovicach
Po ukończeniu szkoły średniej podejmuje studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Brnie na Wydziale Ekonomicznym. Studia te kończy w 1984 roku i uzyskuje tytuł inżyniera mechanizacji.
W latach 1986-1990 pełni funkcję kierownika warsztatów naprawczych w Trzebiczu.
Przez dwa kolejne lata zajmuje stanowisko kierownika warsztatów w rolniczej spółdzielni w Nosovicach.
W tym czasie kończy studia uzupełniające na Uniwersytecie w Ostravie z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.
W latach 1992-94 pracuje w charakterze nauczyciela w Szkole Specjalnej w Frydku-Mistku.
Od 1994 roku podejmuje pracę w Urzędzie Miejskim w Frydlant jako Zastępca Starosty. Od 1998 roku pełni funkcję Starosty Miasta.
Tak owocna współpraca miast złączonych historyczną nazwą „Friedland“ możliwa jest m.in. dzięki staraniom Pana Starosty. To własnie z Frydlantem n.Ostrawicą nasza gmina utrzymuje najwięcej kontaktów. Miasto to jest naszym partnerem prawie we wszystkich projektach o dofinansowanie organizowanych przez nas imprez kulturalno-sportowych. Jest partnerem i z funkcji tej dzięki zaangażowaniu Pana Dolanskyego wywiązuje się znakomicie, bo czynnie uczestniczy w naszych spotkaniach i stwarza naszym obywatelom możliwości spotkań u siebie.


Zainteresowania - Sport

Żonaty 2 dzieci.

 


 

Pan Henryk Rzepski

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/289/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Henryk Rzepski urodził się w 1949 roku we Włodarach.
Do szkoły podstawowej uczęszcza w rodzinnej miejscowości.
W 1966 roku kończy Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Nysie, a w 1969 roku w Raciborzu Technikum Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych.
Pracę zawodową rozpoczyna od września 1969 roku w kopalni węgla kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju na stanowisku ślusarza.
W latach 1974-1976 pełni funkcję mistrza w Elektrociepłowni „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju, a od 1976 do 1980 starszego mistrza.
Przez kolejne 10 lat piastuje stanowisko kierownika oddziału Elektrociepłowni „Moszczenica”.
W tym też czasie podejmuje naukę na Politechnice Śląskiej w Gliwicachi w 1986 roku uzyskuje tytuł inżyniera energetyka. W latach 1990-1993 pełni funkcję głównego inżyniera Elektrociepłowni „Moszczenica”, a od 1993 roku do 1995 roku jest jej dyrektorem.
Od 1995 roku do chwili obecnej jest Prezesem Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
W 2000 roku kończy studia na kierunku zarządzanie i marketing w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.
Pomimo sporej odległości pomiędzy naszą gminą, a Jastrzębiem Zdrojem gdzie mieszka, ciągle aktywnie uczestniczy w życiu naszej społeczności. Systematycznie odwiedza i wspiera mieszkańców Włodar w wielu działaniach społecznych, które podejmują.


Pan Henryk odznaczony jest m.in.:
- Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi;
- oraz odznakami:
Zasłużony dla Energetyki;
Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Za zasługi dla Województwa Śląskiego.


Zainteresowania sportowe (siatkówka, tenis stołowy) oraz historia i geografia.

Żonaty – 2 dzieci.