Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 22-08-2007 10:39

Rok 2005

Pani Teresa Rojek

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXIV/226/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2005 roku z okazji 12 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pani Teresa Rojek urodziła się 15 lipca 1947 roku w miejscowości Szczekociny (koło Zawiercia). Tam też ukończyła Szkołę Podstawową, a w 1965 r. także i Liceum Ogólnokształcące. Od 1965r. – po stażu, do 1967r. była zatrudniona w charakterze magazyniera w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Malerzowice Wlk. W latach 1967 – 71 pracowała w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Szczekociny, zaś od 1971 – 92r. w RSP Włostowa w charakterze głównej księgowej. W latach 70 – tych była członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz koła Gospodyń Wiejskich we Włostowej. W latach 80 – tych aktywnie współpracowała z CARITAS przy prafii św. Trójcy w Korfantowie. 0d 1992 roku była zatrudniona w Urzędzie Gminy w Tułowicach na stanowisku d/s gospodarki mieszkaniowej, a rok później w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, gdzie pełniła funkcję głównej księgowej do połowy 2003 roku. Od tego czasu przebywa na emeryturze.

Od 1989 roku Teresa rojek związana jest z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, w którym sprawowała odpowiednio funkcje: - w latach 1989 – 92 Prezesa; - w latach 1992 – 98 Członka Zarządu Koła Bielickiego; w 1998 ponownie zostaje Prezesem i funkcje tą pełni do chwili obecnej. W latach 1990 – 98 była Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa we Wrocławiu. Od 1998 r. była Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, zaś od 3 lat pełni funkcję Przewodniczącego w tejże komisji. Od 2004r. jest również Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Opolskim Banku Żywności. Teresa Rojek to także współzałożyciel Koła PIELGRZYM w Korfantowie, Nyskiego Oddziału PTTK.

Za swą działalność została kilkakrotnie nagrodzona. M.in. otrzymała: Brążowy Krzyż Zasługi; Medal 40 – lecia PRL, Odznakę „Zasłużony Opolszczyźnie”; statuetkę Zasłużony dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta 2001. Z mężem Mieczysławem wychowała dwoje dzieci.


 Pan Andrzej Chrobok

Tytuł nadany uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXIV/227/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2005 roku z okazji 12 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Andrzej Chrobok urodził się 28 listopada 1950 roku w Grabinie (Gmina Biała). Zdobył wykształcenie zawodowe rolnicze. Z zawodem tym związany jest od najmłodszych lat. Pierwsza pracę podjął w 1968r. w charakterze traktorzysty w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Korfantowie. Na początku lat 70 – tych wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszynie, gdzie pełnił funkcję kierowcy i gospodarza remizy nieprzerwanie aż do roku 1996. Od 1971r. pracował jako kierowca w Kolumnie Transportu Sanitarnego w Niemodlinie, a od 1975 r. w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Puszynie w charakterze traktorzysty i brygadzisty polowego. Pracując w PGR zdobywa tytuły: „Mistrz w zawodzie rolnik i obsługi maszyn rolniczych” oraz „Wykwalifikowany robotnik rolnik i upraw polowych”. Od 1985 r. prowadzi własne 30 hektarowe gospodarstwo rolne, uzyskując znakomite wyniki oraz przez kolejne 5 lat pełnił funkcję Członka Rady Sołeckiej w Puszynie. Na przełomie lat 80 i 90 – tych przez 2 kadencje sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Korfantowie. Również przez 2 kadencje – w latach 1990 – 2000 pełnił funkcję Członka Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku. W Latach 1998 – 2002 był Członkiem Zarządu Gminy Korfantów. Od 1985 r. nieprzerwanie aż do dziś pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Korfantowie. Za swą działalność został nagrodzony m.in. odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”; medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Jest mężem i ojcem 5 dzieci.


Pan Kazimierz Jagiellicz

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXIV/228/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2005 roku z okazji 12 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Kazimierz Jagiellicz urodził się 9 maja 1930 roku w miejscowości Dobrowody (wschodnie kresy II RP). Mieszkańcem Korfantowa jest od 1946 r. w wieku 18 lat stał się aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykształcenie średnie zdobywał w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. W roku 1956 ukończył szkołę i zdał maturę. W tym też okresie został Członkiem Kółka Rolniczego w Korfantowie. W latach 50 – tych sprawował funkcję Radnego Gromadzkiej Rady Narodowej. Edukację podjął ponownie w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Jej absolwentem stał się w 1963 r. Rok później rozpoczął pracę w Opolskim Przedsiębiorstwie Nasiennym – Oddział w Graczach. Trwa ona do 1996 r. z krótką przerwą od 1 stycznia do 31 marca 1973 r., kiedy to pełnił funkcję Sekretarza Gminy Korfantów.

W połowie lat 60 – tych został Zastępcą Przewodniczącego SKR, a następnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKR w Korfantowie. Od 1975 r. sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Korfantowie, a następnie Przewodniczącego aż do 1999 r. Po połączeniu banków spółdzielczych Korfantowa z Prudnikiem zostaje Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prudniku i funkcję tą pełnił do 2003 r. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej. Od 1992 r. jest członkiem Rady Województwa Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Od 1996 r. przebywa na emeryturze.

W 2001 r. wstąpił do chóru „Echo Korfantowa”, a w 2002 r. do chóru „Słońce w kapeluszu”. Za swą działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in. odznaczenia: medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, a także „Brązowy Krzyż Zasługi”.


Pan Józef Sieniawski

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXIV/229/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2005 roku z okazji 12 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Józef Sieniawski urodził się 23 lutego 1924 r. w miejscowości Śremień, gdzie następnie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Mając zaledwie 18 lat został pracownikiem przymusowym, pracował w okolicach Poczdamu w Niemczech. W 1945 r. powrócił w rodzinne strony do Bielska Białej, ale nie na długo, gdyż jeszcze tego samego roku osiedlił się w Węzy. Od tego momentu samodzielnie prowadził 12 hektarowe gospodarstwo rolne. Następnie przez 5 lat pracował także w księgowości w Zespole PGR Siestrzechowice. Lata 60 były dla Józefa Sieniawskiego bardzo aktywne zawodowo i społecznie. W tym okresie przez 2 kadencje pełnił funkcję Radnego w Gminie Ścinawa Nyska. W roku 1962 był współzałożycielem Kółka Rolniczego w Węzy oraz współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie sprawował funkcję Sekretarza OSP. Trzy lata później założył zespół teatralny, składający się z 15 osób. Występy odbywały się głównie w świetlicach. Praca zespołu została nagrodzona na przeglądzie grup teatralnych pierwszym miejscem w Powiecie Nyskim. W latach 70 – tych Józef Sieniawski był Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Korfantowie, w 76 r. po połączeniu Gminy Ścinawa Nyska i Korfantów przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcję Radnego Gminy Korfantów. Za aktywność i osiągnięcia otrzymał odznaczenia „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Od 1996 r. przebywa na emeryturze. Z żona Marią wychował czwórkę dzieci.


Pan Władysław Walczak

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXIV/230/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2005 roku z okazji 12 rocznicy odzyskania przez Korfantów prac miejskich.

Pan Władysław Walczak urodził się 13 września 1939 roku w miejscowości Babin w woj. Lubelskim, gdzie ukończył Szkołę Podstawową. Ponownie podjął edukację w Technikum Rolniczym w Kijanach i po 5 latach w 1959 r. zdał maturę. W 1964 r. został absolwentem Szkoły głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie kształcił się na kierunku: Ekonomia Rolnictwa. Po studiach podjął staż w Nadwiślańskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „ZAGŁOBA”. Po jego ukończeniu zaczął pracę w tymże zakładzie do 1967 r. jako Kierownik Działu Inwestycji. Do Przydroża Małego sprowadza się rok później i obejmuje funkcję Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Jeszcze tego samego roku zostaje Członkiem Koła Łowieckiego „Bażant” w Korfantowie, a od 6 lat jest jego Prezesem. Od połowy roku 1971 gospodarstwo, którego był dyrektorem weszło w skład Kombinatu PGR w Nysie, a on sam pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora d/s rejonu. Od tego też roku był Członkiem Rady Powiatu w Nysie. Jego kadencja trwała do 1975 roku. Od grudnia 1991 r. do 1993 r. sprawował funkcję Dyrektora Przedsiębiorstwa PGR w Przydrożu Małym, a potem jeszcze przez rok tymczasowego zarządcy. W 1994 r. został Prezesem Spółki ROLWAX, która prowadzi głównie produkcję roślinną. Obecnie jej obszar wynosi 477 ha. Do tego też roku przez 2 kadencje był Radnym Rady Gminy w Korfantowie. Władysław Walczak od młodych lat udzielał się też politycznie. Od 1959 roku związał się z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. W czasie studiów w 1961 r. należał do Międzyuczelnianego Komitetu ZSL w Warszawie. Od 1971 r. był Członkiem Zarządu Gminnego ZSL w Ścinawie Małej, a od 1976 r. pełnił funkcje Prezesa Gminnego Komitetu ZSL w Korfantowie. W latach 1976 – 84 znany był jako Członek Zarządu Wojewódzkiego ZSL w Opolu, gdzie był także Wiceprezesem. W latach 1978 – 82 sprawował funkcję Członka Naczelnego Komitetu ZSL w Warszawie. Obecnie jest Prezesem Miejsko – gminnego Zarządu PSL w Korfantowie i Członkiem Zarządu Powiatowego w Nysie.

Pan Walczak był wielokrotnie odznaczany. Na przełomie 70 i 80 – tych lat otrzymał: Brązowy, Srebrny, i Złoty Krzyż Zasługi; Odznakę „Zasłużony Pracownik rolnictwa” oraz Odznakę „Zasłużony Opolszczyźnie”. Wspólnie z zoną wychował 5 dzieci. Troje z nich pracuje w przedsiębiorstwie rodzinnym.