Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 19-09-2008 13:57

Rok 2008

Pan Ryszard Sztangier

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXV/163/08 z dnia 23 lipca 2008 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 8 sierpnia 2008 roku z okazji 15 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

 

Ryszard Sztangier.jpeg

Pan Ryszard Sztangier - mieszkaniec Tułowic - szkołę średnią (Technikum Ekonomiczne w Opolu) ukończył w 1966 roku.
Pracę zawodową rozpoczął w 1966r. w Zakładach Porcelitu w Tułowicach, gdzie pracował do 1974 r. Od 1.07.1974 r. do 30.03.1981 r. pracował w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "OTMĘT" w Korfantowie. Od 1.07.1974 r. - 30.12.1978 r. pracował jako kierownik Działu Ekonomicznego, a od 1.01.1979 r. jako Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno - Handlowych. Od 1.04.1981 r. do 31.12.1986 r. kierownik Działu Zbytu, a następnie z-ca Dyrektora Działu Ekonomicznego, a także z-ca Dyrektora Działu Administracyjno - Handlowego w zakładach Porcelitu Stołowego w Tułowicach. Pracując uzupełnia wykształcenie i w 1986 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu kończy Pedagogikę Pracy.
Od 1.01 1987 r. do 30.04.1987 r. Zastępca Dyrektora Zakładów Ortopedycznych w Korfantowie.
Założyciel Ogrodów Działkowych w Korfantowie, a w latach 1976 - 1981 Przewodniczący Zarządu. Działacz społeczny i samorządowy.
Od 1.05 1987 r. związał z Opolskimi Fabrykami Mebli – Fabryką Nr 6 w Korfantowie w której sprawował funkcję Dyrektora, a następnie Prezesa Zarządu. W tym czasie kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu.
Gdy w 1998 r. zakład zmienił status prawny i powstała spółka Wojtpol – został jej Prezesem Zarządu. Pod jego kierownictwem związana z koncernem Ikea spółka Wojtpol znakomicie się rozwinęła. Trafne inwestycje najpierw w park maszynowy, później w rozbudowę zakładu zmieniają całkowicie jej charakter i profil produkcji.
Potwierdzeniem harmonijnego rozwoju są nagrody i osiągnięcia w tym m.in.:

 

  • zajęcie I-go miejsca w województwie i II w kraju w kategorii firm średnich w konkursie „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, otrzymanie nagrody „Panteon Polskiej Ekologii pod patronatem Ministra Środowiska, plasowanie się w 2002, 2005 i 2006 roku w gronie 1401 firm w Polsce, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi w rankingu „Pulsu Biznesu” Gazele Biznesu.
  • wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, 14001, 18001 – normy te dotyczą jakości produkcji, ochrony środowiska, warunków pracy.

Pan Ryszard Sztangier jest wielkim sympatykiem, propagatorem i sponsorem sportu, a w szczególności tenisa stołowego. Pod jego mecenatem znakomicie się rozwinął zakładowy klub sportowy tenisa stołowego „Wojtpol”.
Ogromne sukcesy zawodników z tego klubu w szeregu turniejach w których uczestniczą są wielką promocją dla gminy Korfantów.
Ostatnie osiągnięcia klubu to bardzo szybki awans z IV ligi rozgrywek do II ligi i zajęcie 4 miejsca w ogólnej klasyfikacji na koniec sezonu oraz zdobycie 4 medali w tym 2 złotych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Brzegu Dolnym.

Żona - Halina, dzieci - 5, wnuków - 5

Zmarł w 2020 roku.


Pan Henryk Świgost

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXV/164/08 z dnia 23 lipca 2008 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 8 sierpnia 2008 roku z okazji 15 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

 

Henryk Świgost.jpeg

Pan Henryk Świgost (zamieszkały w Jędrzychowie koło Nysy) w 1969 roku ukończył Technikum Budowlane w Nysie. Zaraz po ukończeniu szkoły podejmuje pracę w Prezydium Powiatowej Rany Narodowej w Nysie w charakterze doradcy budowlanego w Gromadzkich Radach Narodach. W latach 1969-1971 odbywa zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podoficerskiej Artylerii w Koźlu. W latach 1971-1990 pracował w charakterze inspektora ds. budownictwa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a później w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Od 1990 roku karierę zawodową związał z Gminą Korfantów zatrudniając się w Urzędzie Gminy w Korfantowie na stanowisku Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Od 1995 roku pełni funkcję Naczelnika Wydziału.
Współpracownikom dał się poznać jako koleżeński, miły, kompetentny i bardzo odpowiedzialny kolega i przełożony.
W latach 1998-2002 pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej w Nysie o raz Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Architektury.
Z chwilą podjęcia zatrudnienia w Urzędzie nadzoruje większość robót budowlanych prowadzonych na terenie gminy przez ZGKiM w Korfantowie.
Uczynny dla mieszkańców w zakresie rozwiązywania problemów związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Wykorzystując posiadane od 1975 roku uprawnienie budowlane w zakresie projektowania i nadzorowania robót budowlanych w okresie pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie uczestniczy czynnie w tworzeniu wszelkiej infrastruktury w tym m.in. w budowę i remonty:
- Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej, świetlic wiejskich w Przydrożu Małym, Kurpasie, Włodarach;
- systemu wodociągowego w gminie;
- gazyfikacji części gminy;
- oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury drogowej;
- bazy sportowej – hali sportowej, obiektów na stadionie w Korfantowie i w Ścinawie Małej

 

Z dniem 31 lipca 2008 roku odchodzi na emeryturę.
Członek Koła Łowieckiego „Bażant” w Korfantowie i „Zagajnik” w Szklarach.
Żona - Danuta, dzieci - 2, wnuków - 2.