Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 23-07-2012 08:57

Rok 2010

Pani Maria Zawadzka

 

Maria Zawadzka 2010r..jpeg

Tytuł nadany Uchwałą Nr LIV/320/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 roku

 

Maria Zawadzka urodzona 04.03.1951 roku w Korfantowie, zamieszkała w Kuropasie.

Szkołę Podstawową ukończyła w Korfantowie w 1965 roku. Następnie podjęła naukę w Technikum Ekonomicznym w Nysie, które ukończyła 1970 roku.
Pierwszą pracę podjęła zaraz po ukończeniu szkoły średniej w dziale rachuby w Łambinowickiej Fabryce Maszyn Celulozowo-Papierniczych „CELPA” w Łambinowicach. Od listopada 1974 roku podjęła pracę w Spółdzielni Usług Rolniczych w Korfantowie zajmując stanowisko specjalisty ds. osobowych. 1 grudnia 1981 roku podjęła pracę w charakterze głównej księgowej w Urzędzie Gminy w Korfantowie, a od 1 listopada 1984 roku pełniła także funkcję Kierownika Referatu Planowania i Finansów tut. Urzędu Gminy. W tym czasie dała się poznać współpracownikom jako osoba koleżeńska, miła, kompetentna, jako odpowiedzialna koleżanka i kierownik.
24 lipca 1990 roku mocą uchwały Nr IV/13/90 Rady Gminy w Korfantowie Pani Maria powołana została od 1 sierpnia 1990 roku na stanowisko Skarbnika Gminy Korfantów z równoczesnym pełnieniem obowiązków Głównego Księgowego. Stanowisko to piastowała nieprzerwanie do 31 grudnia 2006 roku.
10 stycznia 2007 roku Rada Miejska w Korfantowie ponownie powołała Panią Marię Zawadzką na stanowisko Skarbnika Gminy Korfantów. Z dniem 1 września 2010 roku Pani Maria przeszła na emeryturę.
Pani Maria Zawadzka nieprzypadkowo przez 29 lat piastowała najważniejsze w sferze finansów gminy stanowisko. Jak nikt perfekcyjnie opanowała trudną sztukę rozsądnego zarządzania finansami naszej gminy. A przecież apetyty na realizację wielu zadań były często ogromne. Zrealizowane przez gminę zadania w sferze wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, drogowej i edukacyjnej to tylko niektóre wybrane przykłady zadań prowadzonych przez Skarbnika. Dzięki wielkiej rzetelności, sumienności i dokładności w pracy udawało się jej przez wiele lat tak konstruować budżet naszej gminy – aby wprowadzone zadania mogły być zrealizowane. Harmonijny rozwój Gminy Korfantów swój sukces zawdzięcza w dużej mierze właśnie Pani Marii.
Pani Maria Zawadzka to najlepszy znak jakości - to Firma reprezentująca swoją skromną osobą wszystko to co najlepsze w księgowości i w sferze finansów publicznych.
Dzieci – 4, wnuków – 3.


Pan Henryk Podkalicki

 

Henryk Podkalicki 2010r..jpeg

Tytuł nadany Uchwałą Nr LIV/321/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 roku

 

Henryk Podkalicki urodzony 15.10.1948 roku w Wierzbiu, od wielu lat mieszkaniec Rzymkowic.

Szkołę Podstawową ukończył w Wierzbiu w 1962 roku.
Po ukończeniu szkoły wspólnie z rodzicami pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców. W 1968 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę tę pełnił w jednostce wojskowej w Kłodzku jako kierowca sztabowy.

Pierwszą pracę podjął jesienią 1970 roku zaraz po ukończeniu służby wojskowej w Przedsiębiorstwie Transportowo-Handlowym w Nysie jako kierowca-konwojent.
Następnie podjął pracę w latach 1972-1974 w Spółdzielni Usług Rolniczych w Skorogoszczy – na stanowisku kierowcy i operatora dźwigowego.

W latach 1974-1979 pracował w charakterze kierowcy-operatora dźwigowego w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Niemodlinie.

Od 1979 roku do 2001 roku pracował w charakterze kierowcy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Włostowie.

Od 2001 roku przebywa na emeryturze.

W działalności społecznej Pan Henryk dał się poznać mieszkańcom gminy jak i Rzymkowic – gdzie zamieszkał w 1973 roku - z jak najlepszej strony. Zaraz po osiedleniu się w Rzymkowicach wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej pełniąc w niej funkcję kierowcy – gospodarza. Funkcję tą sprawuje nieprzerwanie do dziś.

W latach 1994-1998 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Korfantowie. W radzie dał się poznać jako bardzo aktywny radny – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
Od 1998 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Rzymkowice.

Za działalność na rzecz OSP Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Żona – Cecylia, Dzieci – 2, wnuków – 3.


Pan Eugeniusz Tyczyński

Eugeniusz Tyczyński 2010r..jpeg
Tytuł nadany Uchwałą Nr LIV/322/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 roku

Eugeniusz Tyczyński urodzony 09.04.1944 roku w Darachowie, obecnie zamieszkały we Włodarach.

Szkołę Podstawową ukończył we Włodarach w 1957 roku.
Po ukończeniu szkoły podstawowej wspólnie z mamą prowadził gospodarstwo rolne. W latach 1965 - 1968 odbył 3 letnią służbę wojskową. Służbę tę pełnił w jednostce wojskowej w Nysie. W czasie odbywania służby wojskowej ukończył kurs przysposobienia rolniczego. Po powrocie z wojska prowadził własne gospodarstwo rolne, a także świadczył usługi budowlane w zakresie murarstwa i tynkarstwa.
W 1975 roku podjął pracę w Fabryce Obuwia w Korfantowie. W zakładzie tym prawował do 1994 roku świadcząc pracę w charakterze murarza, ślusarza warsztatowego, kowala i spawacza. Jednocześnie od 1979 roku do 2000 roku pracował jako konserwator w Szkole Podstawowej we Włodarach.
Na emeryturze przebywa od 2000 roku.

Działalność społeczna:

W latach 1990-1994 pełnił funkcję radnego Rady Gminy w Korfantowie (po uzyskaniu praw miejskich w 1993 roku przez Korfantów Rady Miejskiej w Korfantowie). W tym czasie był członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W latach 1994-1998 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Korfantowie.
W kadencji tej powołany został także na Członka Zarządu Gminy Korfantów.
Jako Członek Zarządu bardzo zaangażował się w sprawy związane z wodociągowaniem gminy i poprawą bazy edukacyjnej. Był także członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Od 1982 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Włodary. Przez wiele lat był społecznym opiekunem sali wiejskiej we Włodarach. Uczestniczył w pracach społecznego komitetu ds. budowy przystanku komunikacji autobusowej PKS, komitetu ds. otwarcia Punktu Pielęgniarskiego we Włodarach, komitetu ds. telefonizacji i wodociągowania gminy, społecznego komitetu rozbudowy Szkoły Podstawowej we Włodarach, komitetu ds. wprowadzenia nazw ulic we Włodarach.

Od 1968 roku także aktywny członek Rady Parafialnej we Włodarach.
Za działalność na rzecz środowiska lokalnego otrzymał wiele podziękowań, dyplomów uznania i gratulacji.
Zamiłowania – stawianie pieców kaflowych i prace stolarskie.
Żona – Maria, Dzieci – 2, wnuków – 5.